Home / COVID-19 / Entry requirements / Italy entry requirements

Italy entry requirements

Informacje ogólne

Spółki Jet2.com i Jet2holidays gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane osobowe podróżnych wyłącznie w sposób, którego podróżni się spodziewają i na który wyrazili zgodę lub w sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. Niniejsza Polityka przedstawia sposoby wykorzystywania przez nas informacji o podróżnych oraz ma zastosowanie do wszystkich klientów spółek Jet2.com i Jet2holidays oraz użytkowników naszych aplikacji i osób odwiedzających nasze strony internetowe (zwane dalej łącznie stronami internetowymi).

Rozumiemy, że nie wszyscy podróżni potrzebują lub chcą znać tyle samo szczegółów na temat sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych. To właśnie dlatego stworzyliśmy dwa poziomy informacji w tym zakresie. Aby poznać podstawowe zasady, należy przeczytać część zatytułowaną „Najważniejsze informacje”, znajdującą się na początku każdego tematu niniejszej Polityki. Szersze omówienie poszczególnych aspektów znajduje się w częściach zatytułowanych „Szczegółowe informacje”.

Powrót na górę

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w przypadku rezerwowania lotu jest spółka Jet2.com Limited, a w przypadku rezerwowania wakacji – spółka Jet2holidays Limited. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres privacy@jet2.com.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych należy pamiętać, że niektóre z reklamowanych na nich produktów i usług są dostarczane lub świadczone przez podmioty trzecie. Partnerzy ci działają jako administratorzy wszelkich informacji o podróżnych, które są przez nich przetwarzane w związku z ich produktami lub usługami. Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki podmioty te przetwarzają dane osobowe znajdują się w politykach prywatności dostępnych na ich stronach internetowych.

Powrót na górę

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Najważniejsze informacje

Głównym celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest realizacja rezerwacji (lotu lub wakacji) oraz zrozumienie potrzeb podróżnego i zapewnienie mu możliwie najlepszych usług. Możemy również przechowywać informacje dotyczące historii podróży i preferencji podróżnego, a także wykorzystywać dane osobowe do celów marketingowych, nie wysyłając jednakże wiadomości e-mail z ofertami i informacjami do podróżnych, którzy zastrzegli, że nie życzą sobie otrzymywać od nas takich treści.

Szczegółowe informacje

Oprócz realizacji rezerwacji lotów lub wakacji oraz przekazywania aktualnych informacji dotyczących rezerwacji, wykorzystujemy dane osobowe podróżnych w następujący sposób:

 • do celów marketingowych:: Zarówno my (w tym spółki należące do naszej grupy oraz nasi partnerzy), jak i starannie przez nas dobrane podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać dane osobowe podróżnych do informowania ich – za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS – o ofertach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla podróżnych interesujące, a także o produktach i usługach innych organizacji. Podróżni są informowani o takim celu przetwarzania w momencie gromadzenia ich danych osobowych. Podróżnym przysługuje prawo do powiadomienia nas, że nie wyrażają oni zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych. Podróżni mogą zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie poprzez odwiedzenie strony anulowania subskrypcji dostępnej pod adresem https://www.jet2holidays.com/unsubscribe lub https://www.jet2.com/unsubscribe, lub poprzez przesłanie wiadomości na adres privacy@jet2.com. Podróżni mogą również zrezygnować z otrzymywania treści marketingowych stosując się do instrukcji zawartych w każdej przesyłanej przez nas wiadomości, takiej jak e-mail lub SMS;
 • do celów marketingowych w ramach mediów społecznościowych: : Możemy wykorzystywać dane osobowe podróżnych do generowania ukierunkowanych treści marketingowych na różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook. Jeżeli podróżny nie chce otrzymywać takich ukierunkowanych treści marketingowych z żadnych źródeł, może on wyłączyć tę funkcję na danym portalu społecznościowym. W przypadku braku zgody na otrzymywanie od nas takich ukierunkowanych treści marketingowych, należy przesłać stosowną wiadomość na adres privacy@jet2.com;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację, zapytanie lub prośbę przesłaną przez podróżnego oraz jej rozpatrzenia. W ramach procedur związanych z obsługą klienta, możemy również kontynuować kontakt – listownie, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych – z podróżnymi, którzy wybrali nasze usługi, na przykład w celu rozpatrzenia reklamacji lub poproszenia o rekomendację;
 • w celu umożliwienia podróżnym skorzystania z ich praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,na przykład w przypadku zażądania przez podróżnego dostępu do jego danych osobowych;
 • w celu prowadzenia akcji promocyjnych i konkursów, które organizujemy od czasu do czasu;
 • w celu przeprowadzania badań rynku: od czasu do czasu możemy również wykorzystywać dane osobowe podróżnych, aby skontaktować się z nimi – listownie, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej – w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia klienta lub podobnych działań związanych z badaniami rynku;
 • w celu zapewnienia zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa podczas obsługiwanych przez nas lotów oraz podczas pobytu w naszych ośrodkach wypoczynkowych;
 • w celu ułatwienia nam projektowania naszych stron internetowych i poprawiania doświadczeń osób je odwiedzających:: możemy gromadzić informacje o sposobie, w jaki podróżni korzystają z naszych stron internetowych i uzyskują do nich dostęp. Nasz system internetowy gromadzi informacje o każdym odwiedzającym, w tym jego adres IP, długość pobytu na stronie internetowej i kolejność odwiedzania podstron. Szczegółowe informacje dotyczące tego procesu znajdują się tutaj
 • w celu zapobiegania oszustwom:: aby chronić naszych pasażerów i nas samych przed oszustwami i kradzieżą, możemy przeglądać informacje pochodzące z kontroli tożsamości, wraz z informacjami znajdującymi się w naszej ewidencji klientów oraz innymi publicznie dostępnymi informacjami (w tym informacjami zamieszczonymi w mediach społecznościowych);
 • w celu spełnienia naszych obowiązków regulacyjnych,, obejmujących m.in. współpracę z organami regulacyjnymi, oraz do celów własnych związanych z audytem wewnętrznym;
 • w celu zachowania zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi;;
 • w celu związanych ze szkoleniami i jakością aby zapewnić utrzymywanie oferowanych przez nas usług na poziomie, którego oczekują od nas podróżni;
 • w celu spełniania zgodnych z prawem żądań ze strony organów publicznych, żądań ujawnienia dowodów lub w innych przypadkach, w których jest to wymagane lub dopuszczalne przez organy regulacyjne lub na mocy mających zastosowanie przepisów, nakazów sądowych lub regulacji rządowych;
 • do celów egzekwowania naszych praw i wypełniania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do wszelkich innych celów związanych z roszczeniami prawnymi wniesionymi przez podróżnego lub go dotyczącymi, w tym w celu weryfikacji informacji upublicznionych przez podróżnego, które mogą odnosić się do danego roszczenia (w tym informacji dostępnych na portalach społecznościowych); oraz
 • do celów planowania i realizacji transakcji handlowej lub przeniesienia usług mającego znaczenie dla klientów, np. fuzji lub przejęcia lub sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, a także do celów przeprowadzenia związanej z tym analizy due diligence

Powrót na górę

Źródła danych osobowych

Najważniejsze informacje

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest dostarczana przez podróżnego. Są to, między innymi, informacje podawane przez podróżnego w celu umożliwienia nam realizacji jego rezerwacji.

Inne informacje są gromadzone podczas korzystania z naszych stron internetowych (np. adresy IP lub informacje uzyskane przy pomocy plików cookie) oraz podczas interakcji podróżnego z naszymi pracownikami na lotniskach i w hotelach (np. dane, które możemy otrzymać za pośrednictwem systemów odprawy na lotniskach).

Szczegółowe informacje

Znaczną część przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowią dane przekazane nam przez podróżnego, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane karty płatniczej, data urodzenia itd. Dane te są zazwyczaj przekazywane przez podróżnego w momencie dokonywania rezerwacji na jednej z naszych stron internetowych lub za pośrednictwem telefonicznego centrum obsługi klienta, lub w momencie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu.

Jeżeli podróżny korzysta z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, systemów rezerwacji online lub systemów bankowości elektronicznej, strony te są prowadzone przez zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą przekazywać nam dane osobowe podróżnego.

Pliki cookie

Najważniejsze informacje

Podobnie jak inne portale komercyjne, nasze strony internetowe wykorzystują standardową technologię w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z nich na poszczególnych komputerach podłączonych do sieci Internet.

Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, składające się z liter i cyfr, umieszczane przez nas na dysku twardym użytkownika. Pliki te pozwalają nam na odróżnienie użytkownika od pozostałych osób odwiedzających naszą stronę internetową, monitorowanie ruchu na stronie internetowej oraz personalizację treści, które użytkownik widzi podczas odwiedzin. Ostatecznie pozwala nam to na zwiększenie komfortu korzystania z naszych stron internetowych, poprawę treści marketingowych oraz ulepszanie strony internetowej na przyszłość.

Należy pamiętać, że pliki cookie nie pobierają żadnych danych osobowych z dysku twardego użytkownika ani nie przenoszą wirusów komputerowych.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie znajdują się w naszej Polityce plików cookie.

Powrót na górę

Obowiązek podawania danych osobowych

Najważniejsze informacje

W większości przypadków podawanie danych osobowych jest opcjonalne; niemniej jednak, niepodanie takich danych przez podróżnego prawdopodobnie uniemożliwi nam realizację jego rezerwacji. Na przykład w przypadku dokonywania rezerwacji lotu, potrzebujemy m.in. imienia i nazwiska podróżnego oraz jego danych paszportowych do sfinalizowania rezerwacji oraz danych jego karty płatniczej do pobrania należnej kwoty. W momencie dokonywania rezerwacji przez podróżnego, gromadzimy jedynie te informacje, które są niezbędne do jej zrealizowania. W innych przypadkach podróżny może zaakceptować lub nie wyrazić zgody na gromadzenie przez nas jego danych osobowych, na przykład poprzez wyłączenie obsługi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będziemy umieszczać żadnych plików cookie na urządzeniu lub komputerze podróżnego (należy jednakże pamiętać, że zablokowanie plików cookie może uniemożliwić podróżnemu korzystanie z niektórych części strony internetowej). W niektórych przypadkach przepisy prawa zobowiązują nas do gromadzenia określonych danych osobowych do celów kontroli granicznej. W przypadku zarezerwowania lotu w naszych liniach lotniczych, podróżny może zapobiec takiemu gromadzeniu jego danych wyłącznie poprzez rezygnację z odbycia lotu.

Powrót na górę

Cele wykorzystywania danych osobowych

Najważniejsze informacje

Przetwarzanie obejmuje dane osobowe przekazywane przez podróżnego w momencie dokonywania rezerwacji oferowanych przez nas lotów lub wakacji, lub w momencie zakupu innych naszych produktów i usług. Dane te obejmują m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do rozliczeń i adres zamieszkania, numer rezerwacji, adres e-mail, numer telefonu i dane karty płatniczej. Podróżny może również utworzyć nazwę użytkownika i hasło, jeżeli zdecyduje się on na założenie konta w programie lojalnościowym myJet2. W razie potrzeby, możemy również pobrać od podróżnego paszport oraz inne dokumenty uprawniające go do podróżowania, takie jak wizy. Kiedy podróżny odwiedza nasze strony internetowe, automatycznie otrzymujemy jego adres IP – unikalny identyfikator komputera lub innego urządzenia, z którego podróżny uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej.

Podróżny może również przekazać nam ograniczone dane dotyczące innych osób (np. w przypadku dokonywania rezerwacji lotu lub wakacji w imieniu grupy). Przed udostępnieniem nam danych innych osób należy upewnić się, że wyrazili oni na to zgodę. Należy poinformować takie osoby, że wszelkie szczegóły dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w niniejszej Polityce prywatności.

Szczegółowe informacje

Poniżej znajduje się szczegółowy opis przetwarzanych przez nas danych osobowych podróżnych

 • Nazwa użytkownika i hasło – podróżny może utworzyć nazwę użytkownika i hasło w momencie zakładania konta w programie lojalnościowym myJet2 Travelclub.
 • Dane kontaktowe - imię i nazwisko podróżnego, adres zamieszkania i adres do rozliczeń, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej, numery telefonów oraz dane dotyczące profilów na portalach społecznościowych;;
 • Wiek / data urodzenia - podanie tych informacji stanowi część procesu dokonywania rezerwacji;
 • Dane karty płatniczej - numer karty, kod zabezpieczający, termin ważności, numer emisji oraz imię i nazwisko posiadacza karty;
 • Historia rezerwacji - szczegóły rezerwacji dokonanych wcześniej przez podróżnego za pośrednictwem naszych stron internetowych, naszego centrum obsługi klienta lub biur podróży;
 • Numer rezerwacji - informacje dotyczące urządzenia (np. komputera lub telefonu komórkowego), przy użyciu którego podróżny uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych;
 • Dane urządzenia -- informacja na temat urządzenia (jak komputer czy telefon) używanego do przeglądania naszych stron internetowych;
 • Obrazy z kamer przemysłowych - podróżny może zostać zarejestrowany przez kamery przemysłowe podczas przebywania na lotniskach, w których prowadzimy naszą działalność;
 • Nagrania rozmów telefonicznych - w przypadku kontaktu telefonicznego z naszym centrum obsługi klienta, możemy nagrać rozmowę w celu monitorowania jakości i udoskonalania świadczonych przez nas usług. Podróżny jest informowany za każdym razem, kiedy rozmowa jest nagrywana;
 • Informacje zawarte w zapytaniach lub reklamacjach -podczas składania reklamacji dotyczącej rezerwacji, produktu lub usługi, lub podczas korzystania z infolinii dla klientów (przed wyjazdem lub w jego trakcie), podróżny przekazuje nam informacje powiązane z daną sprawą, które w określonych przypadkach mogą należeć do szczególnych kategorii danych, takich jak informacje dotyczące stanu zdrowia (np. w przypadku zgłoszenia przez podróżnego konieczności zapewnienia udogodnień dla osoby niepełnosprawnej) lub religii (np. w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na posiłki specjalne);
 • Dokumenty tożsamości - aby przetworzyć dokonaną przez podróżnego rezerwację, potrzebujemy jego danych paszportowych. Ponadto, w przypadku skorzystania przez podróżnego z któregokolwiek z jego praw gwarantowanych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – np. w przypadku zażądania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych podróżnego – możemy poprosić o dowód potwierdzający jego tożsamość, taki jak kserokopia paszportu lub prawa jazdy;
 • Adres IP i dane uzyskiwane przy wykorzystaniu plików cookie - podczas odwiedzin podróżnego na naszych stronach internetowych, automatycznie otrzymujemy jego adres IP – unikalny identyfikator komputera lub innego urządzenia, z którego podróżny uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej. Ponadto, nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie – więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj  oraz
 • Szczególne kategorie danych- możemy również przetwarzać dane osobowe podróżnego, które według prawa należą do kategorii szczególnych, takie jak informacje o stanie zdrowia lub niepełnosprawności, rasie lub pochodzeniu etnicznym, religii i innych poglądach lub orientacji seksualnej. Informacje te określane są mianem „szczególnych kategorii danych” i podlegają dodatkowym zabezpieczeniom na mocy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Gromadzenie takich danych pomaga nam spełniać szczególne wymogi podróżnych w zakresie ochrony zdrowia lub zapewniać im posiłki zgodne z zasadami obowiązującymi w danej religii. W innych przypadkach możemy potrzebować takich danych osobowych podróżnego, aby zrealizować jego zamówienie, odpowiedzieć na reklamację lub odeprzeć wniesione przez niego roszczenie prawne. W niektórych sytuacjach możliwe jest wywnioskowanie określonych informacji z komunikacji pomiędzy nami i podróżnym.

Powrót na górę

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Najważniejsze informacje

Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia podróżnego, na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie jego danych osobowych. Podstawy takie są określone w mających zastosowanie przepisach w zakresie ochrony danych. Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe powołując się na następujące podstawy prawne:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania postanowień umowy zawartej z podróżnym (tj. umowy sprzedaży i kupna biletu lotniczego lub wakacji) lub do podjęcia kroków wymaganych przez podróżnego przed zawarciem takiej umowy;
 • przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie lub w uzasadnionym interesie innej osoby, a interes lub prawa przysługujące podróżnemu w odniesieniu do ochrony jego danych osobowych nie przeważają nad takim uzasadnionym interesem;
 • podróżny wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas zobowiązania prawnego.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane osobowe podróżnych, należące według prawa do kategorii szczególnych (więcej informacji na ten temat znajduje się w części niniejszych Warunków i postanowień zatytułowanej „Rodzaje przetwarzanych danych osobowych”), powołując się na następujące podstawy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych kluczowych interesów lub kluczowych interesów innej osoby, w przypadku, kiedy podróżny jest fizycznie lub prawnie niezdolny do udzielenia zgody (np. podczas nagłej sytuacji medycznej);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wniesienia lub odparcia roszczenia prawnego lub dochodzenia go przed sądem;
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na istotny interes publiczny, zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym; lub
 • podróżny wyraził dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.

W poniższej tabeli znajdują się podstawy, na które powołujemy się podczas każdej wykonywanej przez nas czynności przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje

Poniżej znajduje się objaśnienie podstaw, na które powołujemy się podczas każdej wykonywanej przez nas czynności przetwarzania danych. W przypadkach, kiedy ochrona naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu innej osoby stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych, interes ten został dodatkowo sprecyzowany (zgodnie z wymogami przepisów w zakresie ochrony danych).

Rodzaj danych/ czynność przetwarzania danych Podstawa przetwarzania Podstawa przetwarzania dla szczególnej kategorii danych Szczegóły uzasadnionego interesu w przypadku przetwarzania na jego podstawie
Wykonanie zobowiązania prawnego
Wykonanie postanowień umowy
Uzasadniony interes Jet2.com / Jet2holidays
Zgoda
Dokonywanie rezerwacji lotu lub wakacji - - - N/A N/A
Zmiana rezerwacji i odpowiedź na zapytania dotyczące istniejących rezerwacji
- - - N/A N/A
Dane dotyczące płatności zgromadzone podczas dokonywania i otrzymywania płatności
- - - N/A N/A
Reklamowanie lotów i wakacji wobec naszych klientów - - - N/A
Reklamowanie lotów i wakacji wobec klientów korzystających już z usług spółek Jet2.com lub Jet2holidays, którzy prawdopodobnie będą zainteresowani przyszłymi ofertami
Wiadomości e-mail i SMS z aktualizacjami dotyczącymi lotów i wakacji
- - - N/A Dostarczanie klientom aktualizacji związanych z lotami i wakacjami, które odnoszą się do dokonanych przez nich rezerwacji
Udzielanie odpowiedzi na reklamacje i zapytania klientów - - -
Specjalna zgoda w przypadku, kiedy w ramach zapytania / reklamacji przekazywane są dane należące do kategorii szczególnej
Rozpatrywanie reklamacji i zapytań dotyczących naszych produktów i usług oraz udzielanie na nie odpowiedzi
Przeprowadzanie badań zadowolenia wśród klientów - - - N/A Umożliwianie spółkom Jet2.com i Jet2holidays podnoszenia jakości produktów i usług oferowanych klientom
Zarządzanie bezpieczeństwem klientów i zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem - - - Niezbędne ze względu na istotny interes publiczny Zapewnianie klientom bezpieczeństwa oraz zarządzanie bezpieczeństwem samolotu i ośrodka wypoczynkowego
Drukowanie biletów na podróż i przesyłanie ich do klientów - - - N/A N/A
Zarządzanie wchodzeniem na pokład i wylotem samolotów - - - N/A N/A
Rejestrowanie zdarzeń z udziałem uciążliwych pasażerów. - - - N/A Wypełnianie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa podczas lotu oraz informowania o wszelkich ewentualnych decyzjach o nałożeniu kary
Zarządzanie transakcjami sprzedaży zawieranymi na lotniskach (np. za nadbagaż) - - - N/A N/A
Lokalizowanie zgubionego bagażu - - - N/A N/A
Dostosowywanie treści stron internetowych Jet2.com i Jet2holidays do preferencji klientów - - - N/A Wspieranie spółek Jet2.com i Jet2holidays w projektowaniu ich stron internetowych i zwiększaniu komfortu klientów podczas korzystania z nich
Sprzedaż wycieczek klientom spółek Jet2.com i Jet2holidays przed wyjazdem lub podczas pobytu w ośrodku wypoczynkowym.
- - - N/A N/A
Zarządzanie kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem klientów - - - Specjalna zgoda w przypadkach, w których jest ona wymagana Zarządzanie problemami zdrowotnymi pasażerów i rejestrowanie ich
Realizacja celów związanych ze szkoleniami i jakością - - - N/A Przetwarzanie danych klientów w ramach ustawicznych programów szkoleń dla naszego zespołu
Wykrywanie oszustw i zapobieganie im - - - N/A Ochrona spółek Jet2.com i Jet2holidays oraz ich klientów przed oszukańczymi działaniami
Zarządzanie wypłatami odszkodowań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91.
- - - N/A
Udzielanie odpowiedzi na wnioski o wgląd do danych osobowych (ang. Subject Access Request). - - - Specjalna zgoda w przypadkach, w których jest ona niezbędna do przetwarzania wniosków o wgląd do danych osobowych N/A
Dokonywanie oceny zasadności oraz odpieranie roszczeń wniesionych przeciwko spółkom Jet2.com i Jet2holidays
- - - Według potrzeby w celu odpierania roszczeń Badanie roszczeń prawnych i zarządzanie nimi
Udzielanie wsparcia organom egzekwowania prawa w wykonywaniu ich obowiązków - - - N/A Spełnianie zgodnych z prawem żądań ze strony organów egzekwowania prawa

Powrót na górę

Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe

Najważniejsze informacje

Dane osobowe podróżnych są udostępniane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi.

W ramach tego procesu, dane osobowe są czasami przesyłane poza terytorium Zjednoczonego Królestwa. W takich przypadkach chronimy przesyłane dane według takich samych standardów, jak te obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.

W odniesieniu do pasażerów rezerwujących loty do miejsc znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zobowiązani do przekazywania Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (zwanemu dalej DHS) określonych danych w zakresie podróży i rezerwacji, dotyczących pasażerów przemieszczających się pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z postanowieniami Umowy międzynarodowej pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

Władze amerykańskie wykorzystują te informacje jako środek prewencji i zwalczania aktów terroru i innych poważnych przestępstw międzynarodowych. Dalsze informacje dotyczące sposobu wykorzystywania takich danych przez DHS znajdują się na stronie www.dhs.govoraz w PDF. W zależności od kraju docelowego, możemy być również zobowiązani do przekazywania danych podróżnego innym agencjom ochrony granic.

Szczegółowe informacje

Zewnętrzni dostawcy usług, którym przekazujemy dane podróżnych, obejmują: spółki pomagające nam zrozumieć zachowania konsumenckie lub ulepszać naszą stronę internetową, lokalne lotniska oraz podmioty zewnętrzne zapewniające obsługę naziemną, które pomagają nam świadczyć usługi na rzecz podróżnych i naszych lokalnych partnerów w odniesieniu do wakacji zorganizowanych. Naszą współpracę z takimi podmiotami zewnętrznymi regulują umowy, które zobowiązują ich do zapewnienia należytej ochrony danych podróżnych oraz wykorzystywania ich wyłącznie do celów świadczenia określonej usługi.

Jeżeli hotel, w którym przebywa podróżny, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące sposobu wykorzystywania otrzymanych danych osobowych, hotel taki staje się administratorem tych danych. Podróżni powinni zapoznać się z politykami prywatności takich hoteli w celu zrozumienia sposobu przetwarzania przez nie informacji oraz sposobu, w jaki podróżni mogą korzystać z przysługujących im praw

W ramach organizowania wakacji, korzystamy z usług lokalnych operatorów (np. w celu zapewnienia transportu z lotniska i na lotnisko) i przekazujemy im dane podróżnych, umożliwiając tym samym niezakłócony przebieg pobytu.

W przypadku sprzedaży lub nabycia jakiejkolwiek działalności lub majątku, ujawniamy dane osobowe podróżnych potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej działalności lub majątku.

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo lub część naszej działalności zostanie nabyta przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe naszych klientów zostaną przekazane takiemu podmiotowi.

W przypadku nagłej sytuacji medycznej w trakcie lotu, możemy przekazać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, zwracając się o poradę w zakresie zarządzania problemami zdrowotnymi pasażera oraz rejestrowania ich. Dane osobowe podróżnego mogą również zostać zawarte w raporcie z lotu, przesyłanym do operatora lotniczego. https://www.jet2carhire.com/PrivacyPolicy.do

Ponadto, aby wykrywać oszustwa i im zapobiegać, przekazujemy dane osobowe innym spółkom naszej grupy i innym organizacjom (w tym organom egzekwowania prawa), zajmującym się wykrywaniem i prewencją oszustw. Proces ten obejmuje również przekazywanie danych osobowych podróżnych zewnętrznym dostawcom usług z zakresu zarządzania oszustwami w celu rozpoznawania rezerwacji, które zostały dokonane w potencjalnie oszukańczy sposób.

W przypadku jakichkolwiek incydentów z udziałem uciążliwych pasażerów na pokładzie samolotów obsługujących nasze loty, możemy przekazać dane osobowe organom egzekwowania prawa. Ponadto, przekazujemy dane osobowe związane ze zgłoszonymi incydentami, reklamacjami i informacjami zwrotnymi dotyczącymi spółki Jet2holidays naszym partnerskim biurom podróży i lokalnym przedstawicielom.

W celu dokonania oceny zasadności oraz odparcia wszelkich wniesionych przeciwko nam roszczeń prawnych, możemy przekazywać dane osobowe podróżnego naszym doradcom prawnym i podmiotom rozpatrującym roszczenia. Możemy również przekazywać dane osobowe podróżnego organom egzekwowania prawa i agencjom rządowym w przypadkach, w których jest to uzasadnione z punktu widzenia prewencji i wykrywania przestępstw lub w przypadkach, w których uznamy dane roszczenie za wniesione w oszukańczy sposób.

Ponadto, przekazujemy dane osobowe podróżnego służbom granicznym, jeżeli jest to wymagane w celu odbycia podróży do określonego kraju.

Powrót na górę

Okres przechowywania danych osobowych

Najważniejsze informacje

Przechowujemy dane osobowe podróżnego tak długo, jak jest to w uzasadniony sposób niezbędne do realizacji celów, dla których dane takie zostały zgromadzone, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Możemy przechowywać dane osobowe podróżnego przez dłuższe okresy w przypadkach, w których konieczne jest prowadzenie rzetelnej ewidencji kontaktów i transakcji pomiędzy nami i podróżnym w celu zarządzania reklamacjami lub roszczeniami wniesionymi przez podróżnego lub inne osoby, lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych w inny sposób. Więcej informacji dotyczących okresów przechowywania danych osobowych można uzyskać u naszych pracowników.

Powrót na górę

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Najważniejsze informacje

Podróżnemu przysługuje szereg praw związanych z danymi osobowymi. Obejmują one: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania wszelkich błędów, prawo do zażądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. W większości przypadków, z prawami tymi wiążą się pewne warunki. Więcej szczegółów znajduje się poniżej, w częściach dotyczących poszczególnych praw.

Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@jet2.com lub zastosować się do poniższych instrukcji w celu złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych.

Szczegółowe informacje

Dostęp do danych osobowych

Podróżny ma prawo do żądania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania ich kopii, wraz z dalszymi informacjami o sposobie wykorzystywania przez nas tych danych.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych należy przesłać pisemny wniosek, opatrzony podpisem i datą, na poniższy adres wraz z:

 • pełnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem podróżnego;
 • kserokopią paszportu lub prawa jazdy do celów weryfikacji tożsamości; oraz
 • szczegółami danych osobowych, do których udzielony ma zostać dostęp (wraz z wszelkimi dalszymi informacjami, które mogą nam pomóc w identyfikacji podróżnego, takimi jak daty i godziny lotów, miejsce docelowe czy numer rezerwacji, jeżeli są one znane podróżnemu).

W przypadku wnioskowania o wydanie kopii danych osobowych w imieniu osoby trzeciej, do powyższych dokumentów i informacji należy dołączyć również pisemne upoważnienie od osoby, której danych dotyczy wniosek, a także kserokopię paszportu lub prawa jazdy takiej osoby. Jeżeli osoba trzecia jest osobą nieletnią poniżej 16. roku życia, pisemne upoważnienie powinno zostać udzielone przez osobę sprawującą władzę rodzicielską (należy również dołączyć kserokopię paszportu osoby nieletniej).

Wnioski należy przesyłać na adres: Data Protection Department, Legal Services, Jet2.com Limited, PO Box 284, Leeds, LS11 1GE lub pocztą elektroniczną na adres privacy@jet2.com.

Uzyskanie kopii danych osobowych nie wiąże się z żadnymi opłatami, o ile wniosek o jej wydanie nie jest nieuzasadniony lub składany w sposób powtarzający się lub nadmierny. W takim przypadku zostanie naliczona opłata adekwatna do danych okoliczności. Przed wykonaniem przez nas wnioskowanych czynności, podróżny jest powiadamiany o wszelkich ewentualnych opłatach.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiadać na wnioski w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania; niemniej jednak, jeżeli dana sprawa jest szczególnie skomplikowana lub podróżny złożył kilka wniosków, czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść 3 miesiące. Podróżny zostanie powiadomiony, jeżeli spodziewany czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przekroczy 1 miesiąc. Jeżeli posiadamy dużo informacji na temat podróżnego, możemy poprosić go o wskazanie konkretnych danych, które chciałby otrzymać. Pomoże nam to szybciej podjąć odpowiednie działania.

Correcting your data

Podróżny może wnioskować o sprostowanie wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Czynności te nie wiążą się z żadnymi opłatami.

Dokładamy wszelkich starań, aby wnioski o sprostowanie danych były rozpatrywane w terminie 1 miesiąca; niemniej jednak, w przypadku szczególnie skomplikowanych wniosków, czas ten może zostać wydłużony do 3 miesięcy.

W przypadku, kiedy wnioskowane sprostowanie danych osobowych nie jest możliwe, podróżny jest informowany o takiej sytuacji i jej przyczynach.

Usunięcie danych osobowych

Prawo to jest czasami nazywane „prawem do bycia zapomnianym”. Nie jest to prawo absolutne, ale podróżny może zażądać nieodpłatnego usunięcia jego danych osobowych w określonych okolicznościach.

Istnieją pewne wyjątki od prawa do usunięcia danych osobowych. Jeżeli którykolwiek z tych wyjątków ma zastosowanie w danym przypadku, podróżny jest o tym informowany, a my jesteśmy zwalniani z obowiązku usunięcia takich danych.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Podróżny ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. Prawo to nie jest jednakże prawem absolutnym. W przypadku ograniczenia przetwarzania, możemy przechowywać dane oraz zachować taką ilość informacji, która pozwala nam na zapewnienie, że ograniczenie to jest respektowane. Nie możemy jednakże dokonywać żadnego dalszego przetwarzania danych osobowych podróżnego.

W przypadku podjęcia przez nas decyzji o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych podróżnego, zostanie on powiadomiony o tym fakcie.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi opłatami. Nie jest to prawo absolutne, ale podróżny ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w przypadkach, w których:

 • jest ono oparte na uzasadnionym interesie; lub
 • odbywa się ono dla celów związanych z badaniami naukowymi/historycznymi i tworzeniem statystyk.

Przetwarzanie danych osobowych podróżnego zostanie wstrzymane, o ile nie wykażemy ważnych i uzasadnionych podstaw takiego przetwarzania, które przeważają nad interesami i prawami podróżnego lub o ile przetwarzanie danych nie odbywa się w celu wniesienia lub odparcia roszczenia prawnego lub dochodzenia go przed sądem.

Podróżny może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Wniosek w tym zakresie jest rozpatrywany w momencie jego otrzymania, ale czas oczekiwania na wejście w życie zmian dokonanych na jego podstawie może wynieść do 14 dni. W tym przypadku nie istnieją żadne wyjątki ani powody, dla których moglibyśmy odmówić uwzględnienia wniosku.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia podróżnemu uzyskanie i ponowne wykorzystanie jego danych osobowych do jego własnych celów w różnych serwisach. Prawo to ma zastosowanie, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

podróżny osobiście przekazał nam swoje dane osobowe;

 • dane osobowe są przez nas przetwarzane, ponieważ podróżny wyraził na to zgodę lub jest to niezbędne do wykonania postanowień umowy; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w zautomatyzowany sposób.

Podróżny otrzymuje swoje dane osobowe nieodpłatnie, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazać podróżnemu jego dane w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku; niemniej jednak, jeżeli dana sprawa jest szczególnie skomplikowana lub jeżeli podróżny złożył kilka wniosków, czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść do 3 miesięcy. Jeżeli spodziewamy się, że czas oczekiwania na otrzymanie danych przekroczy 1 miesiąc, poinformujemy podróżnego o tym fakcie, wyjaśniając przyczyny wydłużenia tego okresu. Jeżeli uznamy, że przekazanie danych osobowych jest niemożliwe, poinformujemy podróżnego o tym fakcie i wyjaśnimy przyczyny.

Kontakt i zgłaszanie skarg

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności oraz sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych należy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres privacy@jet2.com.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub odpowiedzi udzielonej na wniosek lub skargę, podróżnemu przysługuje prawo wniesienia skargi w brytyjskim urzędzie ochrony danych, tj. w Biurze Komisarza ds. Informacji (zwanym dalej ICO). Informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z ICO znajdują się na stronie internetowej urzędu, dostępnej pod adresem https://ico.org.uk/

Powrót na górę

Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2019 r

Informacje ogólne

Spółki Jet2.com i Jet2holidays gromadzą, wykorzystują i ujawniają dane osobowe podróżnych wyłącznie w sposób, którego podróżni się spodziewają i na który wyrazili zgodę lub w sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. Niniejsza Polityka przedstawia sposoby wykorzystywania przez nas informacji o podróżnych oraz ma zastosowanie do wszystkich klientów spółek Jet2.com i Jet2holidays oraz użytkowników naszych aplikacji i osób odwiedzających nasze strony internetowe (zwane dalej łącznie stronami internetowymi).

Rozumiemy, że nie wszyscy podróżni potrzebują lub chcą znać tyle samo szczegółów na temat sposobu wykorzystywania przez nas ich danych osobowych. To właśnie dlatego stworzyliśmy dwa poziomy informacji w tym zakresie. Aby poznać podstawowe zasady, należy przeczytać część zatytułowaną „Najważniejsze informacje”, znajdującą się na początku każdego tematu niniejszej Polityki. Szersze omówienie poszczególnych aspektów znajduje się w częściach zatytułowanych „Szczegółowe informacje”.

Powrót na górę

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w przypadku rezerwowania lotu jest spółka Jet2.com Limited, a w przypadku rezerwowania wakacji – spółka Jet2holidays Limited. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres privacy@jet2.com.

Podczas korzystania z naszych stron internetowych należy pamiętać, że niektóre z reklamowanych na nich produktów i usług są dostarczane lub świadczone przez podmioty trzecie. Partnerzy ci działają jako administratorzy wszelkich informacji o podróżnych, które są przez nich przetwarzane w związku z ich produktami lub usługami. Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki podmioty te przetwarzają dane osobowe znajdują się w politykach prywatności dostępnych na ich stronach internetowych.

Powrót na górę

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Najważniejsze informacje

Głównym celem przetwarzania przez nas danych osobowych jest realizacja rezerwacji (lotu lub wakacji) oraz zrozumienie potrzeb podróżnego i zapewnienie mu możliwie najlepszych usług. Możemy również przechowywać informacje dotyczące historii podróży i preferencji podróżnego, a także wykorzystywać dane osobowe do celów marketingowych, nie wysyłając jednakże wiadomości e-mail z ofertami i informacjami do podróżnych, którzy zastrzegli, że nie życzą sobie otrzymywać od nas takich treści.

Szczegółowe informacje

Oprócz realizacji rezerwacji lotów lub wakacji oraz przekazywania aktualnych informacji dotyczących rezerwacji, wykorzystujemy dane osobowe podróżnych w następujący sposób:

 • do celów marketingowych:: Zarówno my (w tym spółki należące do naszej grupy oraz nasi partnerzy), jak i starannie przez nas dobrane podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać dane osobowe podróżnych do informowania ich – za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS – o ofertach, produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla podróżnych interesujące, a także o produktach i usługach innych organizacji. Podróżni są informowani o takim celu przetwarzania w momencie gromadzenia ich danych osobowych. Podróżnym przysługuje prawo do powiadomienia nas, że nie wyrażają oni zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych. Podróżni mogą zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości w dowolnym momencie poprzez odwiedzenie strony anulowania subskrypcji dostępnej pod adresem https://www.jet2holidays.com/unsubscribe lub https://www.jet2.com/unsubscribe, lub poprzez przesłanie wiadomości na adres privacy@jet2.com. Podróżni mogą również zrezygnować z otrzymywania treści marketingowych stosując się do instrukcji zawartych w każdej przesyłanej przez nas wiadomości, takiej jak e-mail lub SMS;
 • do celów marketingowych w ramach mediów społecznościowych: : Możemy wykorzystywać dane osobowe podróżnych do generowania ukierunkowanych treści marketingowych na różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook. Jeżeli podróżny nie chce otrzymywać takich ukierunkowanych treści marketingowych z żadnych źródeł, może on wyłączyć tę funkcję na danym portalu społecznościowym. W przypadku braku zgody na otrzymywanie od nas takich ukierunkowanych treści marketingowych, należy przesłać stosowną wiadomość na adres privacy@jet2.com;
 • w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację, zapytanie lub prośbę przesłaną przez podróżnego oraz jej rozpatrzenia. W ramach procedur związanych z obsługą klienta, możemy również kontynuować kontakt – listownie, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub mediów społecznościowych – z podróżnymi, którzy wybrali nasze usługi, na przykład w celu rozpatrzenia reklamacji lub poproszenia o rekomendację;
 • w celu umożliwienia podróżnym skorzystania z ich praw wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,na przykład w przypadku zażądania przez podróżnego dostępu do jego danych osobowych;
 • w celu prowadzenia akcji promocyjnych i konkursów, które organizujemy od czasu do czasu;
 • w celu przeprowadzania badań rynku: od czasu do czasu możemy również wykorzystywać dane osobowe podróżnych, aby skontaktować się z nimi – listownie, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości SMS lub poczty elektronicznej – w celu przeprowadzenia ankiety zadowolenia klienta lub podobnych działań związanych z badaniami rynku;
 • w celu zapewnienia zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa podczas obsługiwanych przez nas lotów oraz podczas pobytu w naszych ośrodkach wypoczynkowych;
 • w celu ułatwienia nam projektowania naszych stron internetowych i poprawiania doświadczeń osób je odwiedzających:: możemy gromadzić informacje o sposobie, w jaki podróżni korzystają z naszych stron internetowych i uzyskują do nich dostęp. Nasz system internetowy gromadzi informacje o każdym odwiedzającym, w tym jego adres IP, długość pobytu na stronie internetowej i kolejność odwiedzania podstron. Szczegółowe informacje dotyczące tego procesu znajdują się tutaj
 • w celu zapobiegania oszustwom:: aby chronić naszych pasażerów i nas samych przed oszustwami i kradzieżą, możemy przeglądać informacje pochodzące z kontroli tożsamości, wraz z informacjami znajdującymi się w naszej ewidencji klientów oraz innymi publicznie dostępnymi informacjami (w tym informacjami zamieszczonymi w mediach społecznościowych);
 • w celu spełnienia naszych obowiązków regulacyjnych,, obejmujących m.in. współpracę z organami regulacyjnymi, oraz do celów własnych związanych z audytem wewnętrznym;
 • w celu zachowania zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi;;
 • w celu związanych ze szkoleniami i jakością aby zapewnić utrzymywanie oferowanych przez nas usług na poziomie, którego oczekują od nas podróżni;
 • w celu spełniania zgodnych z prawem żądań ze strony organów publicznych, żądań ujawnienia dowodów lub w innych przypadkach, w których jest to wymagane lub dopuszczalne przez organy regulacyjne lub na mocy mających zastosowanie przepisów, nakazów sądowych lub regulacji rządowych;
 • do celów egzekwowania naszych praw i wypełniania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz do wszelkich innych celów związanych z roszczeniami prawnymi wniesionymi przez podróżnego lub go dotyczącymi, w tym w celu weryfikacji informacji upublicznionych przez podróżnego, które mogą odnosić się do danego roszczenia (w tym informacji dostępnych na portalach społecznościowych); oraz
 • do celów planowania i realizacji transakcji handlowej lub przeniesienia usług mającego znaczenie dla klientów, np. fuzji lub przejęcia lub sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, a także do celów przeprowadzenia związanej z tym analizy due diligence

Powrót na górę

Źródła danych osobowych

Najważniejsze informacje

Większość przetwarzanych przez nas danych osobowych jest dostarczana przez podróżnego. Są to, między innymi, informacje podawane przez podróżnego w celu umożliwienia nam realizacji jego rezerwacji.

Inne informacje są gromadzone podczas korzystania z naszych stron internetowych (np. adresy IP lub informacje uzyskane przy pomocy plików cookie) oraz podczas interakcji podróżnego z naszymi pracownikami na lotniskach i w hotelach (np. dane, które możemy otrzymać za pośrednictwem systemów odprawy na lotniskach).

Szczegółowe informacje

Znaczną część przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowią dane przekazane nam przez podróżnego, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane karty płatniczej, data urodzenia itd. Dane te są zazwyczaj przekazywane przez podróżnego w momencie dokonywania rezerwacji na jednej z naszych stron internetowych lub za pośrednictwem telefonicznego centrum obsługi klienta, lub w momencie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu.

Jeżeli podróżny korzysta z portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Instagram, systemów rezerwacji online lub systemów bankowości elektronicznej, strony te są prowadzone przez zewnętrznych dostawców usług, którzy mogą przekazywać nam dane osobowe podróżnego.

Pliki cookie

Najważniejsze informacje

Podobnie jak inne portale komercyjne, nasze strony internetowe wykorzystują standardową technologię w celu gromadzenia informacji o sposobie korzystania z nich na poszczególnych komputerach podłączonych do sieci Internet.

Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, składające się z liter i cyfr, umieszczane przez nas na dysku twardym użytkownika. Pliki te pozwalają nam na odróżnienie użytkownika od pozostałych osób odwiedzających naszą stronę internetową, monitorowanie ruchu na stronie internetowej oraz personalizację treści, które użytkownik widzi podczas odwiedzin. Ostatecznie pozwala nam to na zwiększenie komfortu korzystania z naszych stron internetowych, poprawę treści marketingowych oraz ulepszanie strony internetowej na przyszłość.

Należy pamiętać, że pliki cookie nie pobierają żadnych danych osobowych z dysku twardego użytkownika ani nie przenoszą wirusów komputerowych.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez nas plików cookie znajdują się w naszej Polityce plików cookie.

Powrót na górę

Obowiązek podawania danych osobowych

Najważniejsze informacje

W większości przypadków podawanie danych osobowych jest opcjonalne; niemniej jednak, niepodanie takich danych przez podróżnego prawdopodobnie uniemożliwi nam realizację jego rezerwacji. Na przykład w przypadku dokonywania rezerwacji lotu, potrzebujemy m.in. imienia i nazwiska podróżnego oraz jego danych paszportowych do sfinalizowania rezerwacji oraz danych jego karty płatniczej do pobrania należnej kwoty. W momencie dokonywania rezerwacji przez podróżnego, gromadzimy jedynie te informacje, które są niezbędne do jej zrealizowania. W innych przypadkach podróżny może zaakceptować lub nie wyrazić zgody na gromadzenie przez nas jego danych osobowych, na przykład poprzez wyłączenie obsługi plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, dzięki czemu nie będziemy umieszczać żadnych plików cookie na urządzeniu lub komputerze podróżnego (należy jednakże pamiętać, że zablokowanie plików cookie może uniemożliwić podróżnemu korzystanie z niektórych części strony internetowej). W niektórych przypadkach przepisy prawa zobowiązują nas do gromadzenia określonych danych osobowych do celów kontroli granicznej. W przypadku zarezerwowania lotu w naszych liniach lotniczych, podróżny może zapobiec takiemu gromadzeniu jego danych wyłącznie poprzez rezygnację z odbycia lotu.

Powrót na górę

Cele wykorzystywania danych osobowych

Najważniejsze informacje

Przetwarzanie obejmuje dane osobowe przekazywane przez podróżnego w momencie dokonywania rezerwacji oferowanych przez nas lotów lub wakacji, lub w momencie zakupu innych naszych produktów i usług. Dane te obejmują m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do rozliczeń i adres zamieszkania, numer rezerwacji, adres e-mail, numer telefonu i dane karty płatniczej. Podróżny może również utworzyć nazwę użytkownika i hasło, jeżeli zdecyduje się on na założenie konta w programie lojalnościowym myJet2. W razie potrzeby, możemy również pobrać od podróżnego paszport oraz inne dokumenty uprawniające go do podróżowania, takie jak wizy. Kiedy podróżny odwiedza nasze strony internetowe, automatycznie otrzymujemy jego adres IP – unikalny identyfikator komputera lub innego urządzenia, z którego podróżny uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej.

Podróżny może również przekazać nam ograniczone dane dotyczące innych osób (np. w przypadku dokonywania rezerwacji lotu lub wakacji w imieniu grupy). Przed udostępnieniem nam danych innych osób należy upewnić się, że wyrazili oni na to zgodę. Należy poinformować takie osoby, że wszelkie szczegóły dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w niniejszej Polityce prywatności.

Szczegółowe informacje

Poniżej znajduje się szczegółowy opis przetwarzanych przez nas danych osobowych podróżnych

 • Nazwa użytkownika i hasło – podróżny może utworzyć nazwę użytkownika i hasło w momencie zakładania konta w programie lojalnościowym myJet2 Travelclub.
 • Dane kontaktowe - imię i nazwisko podróżnego, adres zamieszkania i adres do rozliczeń, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej, numery telefonów oraz dane dotyczące profilów na portalach społecznościowych;;
 • Wiek / data urodzenia - podanie tych informacji stanowi część procesu dokonywania rezerwacji;
 • Dane karty płatniczej - numer karty, kod zabezpieczający, termin ważności, numer emisji oraz imię i nazwisko posiadacza karty;
 • Historia rezerwacji - szczegóły rezerwacji dokonanych wcześniej przez podróżnego za pośrednictwem naszych stron internetowych, naszego centrum obsługi klienta lub biur podróży;
 • Numer rezerwacji - informacje dotyczące urządzenia (np. komputera lub telefonu komórkowego), przy użyciu którego podróżny uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych;
 • Dane urządzenia -- informacja na temat urządzenia (jak komputer czy telefon) używanego do przeglądania naszych stron internetowych;
 • Obrazy z kamer przemysłowych - podróżny może zostać zarejestrowany przez kamery przemysłowe podczas przebywania na lotniskach, w których prowadzimy naszą działalność;
 • Nagrania rozmów telefonicznych - w przypadku kontaktu telefonicznego z naszym centrum obsługi klienta, możemy nagrać rozmowę w celu monitorowania jakości i udoskonalania świadczonych przez nas usług. Podróżny jest informowany za każdym razem, kiedy rozmowa jest nagrywana;
 • Informacje zawarte w zapytaniach lub reklamacjach -podczas składania reklamacji dotyczącej rezerwacji, produktu lub usługi, lub podczas korzystania z infolinii dla klientów (przed wyjazdem lub w jego trakcie), podróżny przekazuje nam informacje powiązane z daną sprawą, które w określonych przypadkach mogą należeć do szczególnych kategorii danych, takich jak informacje dotyczące stanu zdrowia (np. w przypadku zgłoszenia przez podróżnego konieczności zapewnienia udogodnień dla osoby niepełnosprawnej) lub religii (np. w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na posiłki specjalne);
 • Dokumenty tożsamości - aby przetworzyć dokonaną przez podróżnego rezerwację, potrzebujemy jego danych paszportowych. Ponadto, w przypadku skorzystania przez podróżnego z któregokolwiek z jego praw gwarantowanych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – np. w przypadku zażądania informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych podróżnego – możemy poprosić o dowód potwierdzający jego tożsamość, taki jak kserokopia paszportu lub prawa jazdy;
 • Adres IP i dane uzyskiwane przy wykorzystaniu plików cookie - podczas odwiedzin podróżnego na naszych stronach internetowych, automatycznie otrzymujemy jego adres IP – unikalny identyfikator komputera lub innego urządzenia, z którego podróżny uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej. Ponadto, nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie – więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj  oraz
 • Szczególne kategorie danych- możemy również przetwarzać dane osobowe podróżnego, które według prawa należą do kategorii szczególnych, takie jak informacje o stanie zdrowia lub niepełnosprawności, rasie lub pochodzeniu etnicznym, religii i innych poglądach lub orientacji seksualnej. Informacje te określane są mianem „szczególnych kategorii danych” i podlegają dodatkowym zabezpieczeniom na mocy przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Gromadzenie takich danych pomaga nam spełniać szczególne wymogi podróżnych w zakresie ochrony zdrowia lub zapewniać im posiłki zgodne z zasadami obowiązującymi w danej religii. W innych przypadkach możemy potrzebować takich danych osobowych podróżnego, aby zrealizować jego zamówienie, odpowiedzieć na reklamację lub odeprzeć wniesione przez niego roszczenie prawne. W niektórych sytuacjach możliwe jest wywnioskowanie określonych informacji z komunikacji pomiędzy nami i podróżnym.

Powrót na górę

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Najważniejsze informacje

Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych, jesteśmy zobowiązani do powiadomienia podróżnego, na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie jego danych osobowych. Podstawy takie są określone w mających zastosowanie przepisach w zakresie ochrony danych. Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe powołując się na następujące podstawy prawne:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania postanowień umowy zawartej z podróżnym (tj. umowy sprzedaży i kupna biletu lotniczego lub wakacji) lub do podjęcia kroków wymaganych przez podróżnego przed zawarciem takiej umowy;
 • przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie lub w uzasadnionym interesie innej osoby, a interes lub prawa przysługujące podróżnemu w odniesieniu do ochrony jego danych osobowych nie przeważają nad takim uzasadnionym interesem;
 • podróżny wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas zobowiązania prawnego.

W niektórych sytuacjach przetwarzamy dane osobowe podróżnych, należące według prawa do kategorii szczególnych (więcej informacji na ten temat znajduje się w części niniejszych Warunków i postanowień zatytułowanej „Rodzaje przetwarzanych danych osobowych”), powołując się na następujące podstawy:

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych kluczowych interesów lub kluczowych interesów innej osoby, w przypadku, kiedy podróżny jest fizycznie lub prawnie niezdolny do udzielenia zgody (np. podczas nagłej sytuacji medycznej);
 • przetwarzanie jest niezbędne do wniesienia lub odparcia roszczenia prawnego lub dochodzenia go przed sądem;
 • przetwarzanie jest niezbędne ze względu na istotny interes publiczny, zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym; lub
 • podróżny wyraził dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.

W poniższej tabeli znajdują się podstawy, na które powołujemy się podczas każdej wykonywanej przez nas czynności przetwarzania danych.

Szczegółowe informacje

Poniżej znajduje się objaśnienie podstaw, na które powołujemy się podczas każdej wykonywanej przez nas czynności przetwarzania danych. W przypadkach, kiedy ochrona naszego uzasadnionego interesu lub uzasadnionego interesu innej osoby stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych, interes ten został dodatkowo sprecyzowany (zgodnie z wymogami przepisów w zakresie ochrony danych).

Rodzaj danych/ czynność przetwarzania danych Podstawa przetwarzania Podstawa przetwarzania dla szczególnej kategorii danych Szczegóły uzasadnionego interesu w przypadku przetwarzania na jego podstawie
Wykonanie zobowiązania prawnego
Wykonanie postanowień umowy
Uzasadniony interes Jet2.com / Jet2holidays
Zgoda
Dokonywanie rezerwacji lotu lub wakacji - - - N/A N/A
Zmiana rezerwacji i odpowiedź na zapytania dotyczące istniejących rezerwacji
- - - N/A N/A
Dane dotyczące płatności zgromadzone podczas dokonywania i otrzymywania płatności
- - - N/A N/A
Reklamowanie lotów i wakacji wobec naszych klientów - - - N/A
Reklamowanie lotów i wakacji wobec klientów korzystających już z usług spółek Jet2.com lub Jet2holidays, którzy prawdopodobnie będą zainteresowani przyszłymi ofertami
Wiadomości e-mail i SMS z aktualizacjami dotyczącymi lotów i wakacji
- - - N/A Dostarczanie klientom aktualizacji związanych z lotami i wakacjami, które odnoszą się do dokonanych przez nich rezerwacji
Udzielanie odpowiedzi na reklamacje i zapytania klientów - - -
Specjalna zgoda w przypadku, kiedy w ramach zapytania / reklamacji przekazywane są dane należące do kategorii szczególnej
Rozpatrywanie reklamacji i zapytań dotyczących naszych produktów i usług oraz udzielanie na nie odpowiedzi
Przeprowadzanie badań zadowolenia wśród klientów - - - N/A Umożliwianie spółkom Jet2.com i Jet2holidays podnoszenia jakości produktów i usług oferowanych klientom
Zarządzanie bezpieczeństwem klientów i zgłaszanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem - - - Niezbędne ze względu na istotny interes publiczny Zapewnianie klientom bezpieczeństwa oraz zarządzanie bezpieczeństwem samolotu i ośrodka wypoczynkowego
Drukowanie biletów na podróż i przesyłanie ich do klientów - - - N/A N/A
Zarządzanie wchodzeniem na pokład i wylotem samolotów - - - N/A N/A
Rejestrowanie zdarzeń z udziałem uciążliwych pasażerów. - - - N/A Wypełnianie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa podczas lotu oraz informowania o wszelkich ewentualnych decyzjach o nałożeniu kary
Zarządzanie transakcjami sprzedaży zawieranymi na lotniskach (np. za nadbagaż) - - - N/A N/A
Lokalizowanie zgubionego bagażu - - - N/A N/A
Dostosowywanie treści stron internetowych Jet2.com i Jet2holidays do preferencji klientów - - - N/A Wspieranie spółek Jet2.com i Jet2holidays w projektowaniu ich stron internetowych i zwiększaniu komfortu klientów podczas korzystania z nich
Sprzedaż wycieczek klientom spółek Jet2.com i Jet2holidays przed wyjazdem lub podczas pobytu w ośrodku wypoczynkowym.
- - - N/A N/A
Zarządzanie kwestiami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem klientów - - - Specjalna zgoda w przypadkach, w których jest ona wymagana Zarządzanie problemami zdrowotnymi pasażerów i rejestrowanie ich
Realizacja celów związanych ze szkoleniami i jakością - - - N/A Przetwarzanie danych klientów w ramach ustawicznych programów szkoleń dla naszego zespołu
Wykrywanie oszustw i zapobieganie im - - - N/A Ochrona spółek Jet2.com i Jet2holidays oraz ich klientów przed oszukańczymi działaniami
Zarządzanie wypłatami odszkodowań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91.
- - - N/A
Udzielanie odpowiedzi na wnioski o wgląd do danych osobowych (ang. Subject Access Request). - - - Specjalna zgoda w przypadkach, w których jest ona niezbędna do przetwarzania wniosków o wgląd do danych osobowych N/A
Dokonywanie oceny zasadności oraz odpieranie roszczeń wniesionych przeciwko spółkom Jet2.com i Jet2holidays
- - - Według potrzeby w celu odpierania roszczeń Badanie roszczeń prawnych i zarządzanie nimi
Udzielanie wsparcia organom egzekwowania prawa w wykonywaniu ich obowiązków - - - N/A Spełnianie zgodnych z prawem żądań ze strony organów egzekwowania prawa

Powrót na górę

Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe

Najważniejsze informacje

Dane osobowe podróżnych są udostępniane podmiotom trzecim, które świadczą dla nas usługi.

W ramach tego procesu, dane osobowe są czasami przesyłane poza terytorium Zjednoczonego Królestwa. W takich przypadkach chronimy przesyłane dane według takich samych standardów, jak te obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.

W odniesieniu do pasażerów rezerwujących loty do miejsc znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych, jesteśmy zobowiązani do przekazywania Departamentowi Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (zwanemu dalej DHS) określonych danych w zakresie podróży i rezerwacji, dotyczących pasażerów przemieszczających się pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z postanowieniami Umowy międzynarodowej pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.

Władze amerykańskie wykorzystują te informacje jako środek prewencji i zwalczania aktów terroru i innych poważnych przestępstw międzynarodowych. Dalsze informacje dotyczące sposobu wykorzystywania takich danych przez DHS znajdują się na stronie www.dhs.govoraz w PDF. W zależności od kraju docelowego, możemy być również zobowiązani do przekazywania danych podróżnego innym agencjom ochrony granic.

Szczegółowe informacje

Zewnętrzni dostawcy usług, którym przekazujemy dane podróżnych, obejmują: spółki pomagające nam zrozumieć zachowania konsumenckie lub ulepszać naszą stronę internetową, lokalne lotniska oraz podmioty zewnętrzne zapewniające obsługę naziemną, które pomagają nam świadczyć usługi na rzecz podróżnych i naszych lokalnych partnerów w odniesieniu do wakacji zorganizowanych. Naszą współpracę z takimi podmiotami zewnętrznymi regulują umowy, które zobowiązują ich do zapewnienia należytej ochrony danych podróżnych oraz wykorzystywania ich wyłącznie do celów świadczenia określonej usługi.

Jeżeli hotel, w którym przebywa podróżny, samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące sposobu wykorzystywania otrzymanych danych osobowych, hotel taki staje się administratorem tych danych. Podróżni powinni zapoznać się z politykami prywatności takich hoteli w celu zrozumienia sposobu przetwarzania przez nie informacji oraz sposobu, w jaki podróżni mogą korzystać z przysługujących im praw

W ramach organizowania wakacji, korzystamy z usług lokalnych operatorów (np. w celu zapewnienia transportu z lotniska i na lotnisko) i przekazujemy im dane podróżnych, umożliwiając tym samym niezakłócony przebieg pobytu.

W przypadku sprzedaży lub nabycia jakiejkolwiek działalności lub majątku, ujawniamy dane osobowe podróżnych potencjalnym sprzedawcom lub nabywcom takiej działalności lub majątku.

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo lub część naszej działalności zostanie nabyta przez podmiot zewnętrzny, dane osobowe naszych klientów zostaną przekazane takiemu podmiotowi.

W przypadku nagłej sytuacji medycznej w trakcie lotu, możemy przekazać dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług, zwracając się o poradę w zakresie zarządzania problemami zdrowotnymi pasażera oraz rejestrowania ich. Dane osobowe podróżnego mogą również zostać zawarte w raporcie z lotu, przesyłanym do operatora lotniczego. https://www.jet2carhire.com/PrivacyPolicy.do

Ponadto, aby wykrywać oszustwa i im zapobiegać, przekazujemy dane osobowe innym spółkom naszej grupy i innym organizacjom (w tym organom egzekwowania prawa), zajmującym się wykrywaniem i prewencją oszustw. Proces ten obejmuje również przekazywanie danych osobowych podróżnych zewnętrznym dostawcom usług z zakresu zarządzania oszustwami w celu rozpoznawania rezerwacji, które zostały dokonane w potencjalnie oszukańczy sposób.

W przypadku jakichkolwiek incydentów z udziałem uciążliwych pasażerów na pokładzie samolotów obsługujących nasze loty, możemy przekazać dane osobowe organom egzekwowania prawa. Ponadto, przekazujemy dane osobowe związane ze zgłoszonymi incydentami, reklamacjami i informacjami zwrotnymi dotyczącymi spółki Jet2holidays naszym partnerskim biurom podróży i lokalnym przedstawicielom.

W celu dokonania oceny zasadności oraz odparcia wszelkich wniesionych przeciwko nam roszczeń prawnych, możemy przekazywać dane osobowe podróżnego naszym doradcom prawnym i podmiotom rozpatrującym roszczenia. Możemy również przekazywać dane osobowe podróżnego organom egzekwowania prawa i agencjom rządowym w przypadkach, w których jest to uzasadnione z punktu widzenia prewencji i wykrywania przestępstw lub w przypadkach, w których uznamy dane roszczenie za wniesione w oszukańczy sposób.

Ponadto, przekazujemy dane osobowe podróżnego służbom granicznym, jeżeli jest to wymagane w celu odbycia podróży do określonego kraju.

Powrót na górę

Okres przechowywania danych osobowych

Najważniejsze informacje

Przechowujemy dane osobowe podróżnego tak długo, jak jest to w uzasadniony sposób niezbędne do realizacji celów, dla których dane takie zostały zgromadzone, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Możemy przechowywać dane osobowe podróżnego przez dłuższe okresy w przypadkach, w których konieczne jest prowadzenie rzetelnej ewidencji kontaktów i transakcji pomiędzy nami i podróżnym w celu zarządzania reklamacjami lub roszczeniami wniesionymi przez podróżnego lub inne osoby, lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych w inny sposób. Więcej informacji dotyczących okresów przechowywania danych osobowych można uzyskać u naszych pracowników.

Powrót na górę

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Najważniejsze informacje

Podróżnemu przysługuje szereg praw związanych z danymi osobowymi. Obejmują one: prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania wszelkich błędów, prawo do zażądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. W większości przypadków, z prawami tymi wiążą się pewne warunki. Więcej szczegółów znajduje się poniżej, w częściach dotyczących poszczególnych praw.

Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem privacy@jet2.com lub zastosować się do poniższych instrukcji w celu złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych.

Szczegółowe informacje

Dostęp do danych osobowych

Podróżny ma prawo do żądania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania ich kopii, wraz z dalszymi informacjami o sposobie wykorzystywania przez nas tych danych.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych należy przesłać pisemny wniosek, opatrzony podpisem i datą, na poniższy adres wraz z:

 • pełnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem podróżnego;
 • kserokopią paszportu lub prawa jazdy do celów weryfikacji tożsamości; oraz
 • szczegółami danych osobowych, do których udzielony ma zostać dostęp (wraz z wszelkimi dalszymi informacjami, które mogą nam pomóc w identyfikacji podróżnego, takimi jak daty i godziny lotów, miejsce docelowe czy numer rezerwacji, jeżeli są one znane podróżnemu).

W przypadku wnioskowania o wydanie kopii danych osobowych w imieniu osoby trzeciej, do powyższych dokumentów i informacji należy dołączyć również pisemne upoważnienie od osoby, której danych dotyczy wniosek, a także kserokopię paszportu lub prawa jazdy takiej osoby. Jeżeli osoba trzecia jest osobą nieletnią poniżej 16. roku życia, pisemne upoważnienie powinno zostać udzielone przez osobę sprawującą władzę rodzicielską (należy również dołączyć kserokopię paszportu osoby nieletniej).

Wnioski należy przesyłać na adres: Data Protection Department, Legal Services, Jet2.com Limited, PO Box 284, Leeds, LS11 1GE lub pocztą elektroniczną na adres privacy@jet2.com.

Uzyskanie kopii danych osobowych nie wiąże się z żadnymi opłatami, o ile wniosek o jej wydanie nie jest nieuzasadniony lub składany w sposób powtarzający się lub nadmierny. W takim przypadku zostanie naliczona opłata adekwatna do danych okoliczności. Przed wykonaniem przez nas wnioskowanych czynności, podróżny jest powiadamiany o wszelkich ewentualnych opłatach.

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiadać na wnioski w terminie 1 miesiąca od daty ich otrzymania; niemniej jednak, jeżeli dana sprawa jest szczególnie skomplikowana lub podróżny złożył kilka wniosków, czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść 3 miesiące. Podróżny zostanie powiadomiony, jeżeli spodziewany czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przekroczy 1 miesiąc. Jeżeli posiadamy dużo informacji na temat podróżnego, możemy poprosić go o wskazanie konkretnych danych, które chciałby otrzymać. Pomoże nam to szybciej podjąć odpowiednie działania.

Correcting your data

Podróżny może wnioskować o sprostowanie wszelkich nieprawidłowych lub niekompletnych danych. Czynności te nie wiążą się z żadnymi opłatami.

Dokładamy wszelkich starań, aby wnioski o sprostowanie danych były rozpatrywane w terminie 1 miesiąca; niemniej jednak, w przypadku szczególnie skomplikowanych wniosków, czas ten może zostać wydłużony do 3 miesięcy.

W przypadku, kiedy wnioskowane sprostowanie danych osobowych nie jest możliwe, podróżny jest informowany o takiej sytuacji i jej przyczynach.

Usunięcie danych osobowych

Prawo to jest czasami nazywane „prawem do bycia zapomnianym”. Nie jest to prawo absolutne, ale podróżny może zażądać nieodpłatnego usunięcia jego danych osobowych w określonych okolicznościach.

Istnieją pewne wyjątki od prawa do usunięcia danych osobowych. Jeżeli którykolwiek z tych wyjątków ma zastosowanie w danym przypadku, podróżny jest o tym informowany, a my jesteśmy zwalniani z obowiązku usunięcia takich danych.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Podróżny ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. Prawo to nie jest jednakże prawem absolutnym. W przypadku ograniczenia przetwarzania, możemy przechowywać dane oraz zachować taką ilość informacji, która pozwala nam na zapewnienie, że ograniczenie to jest respektowane. Nie możemy jednakże dokonywać żadnego dalszego przetwarzania danych osobowych podróżnego.

W przypadku podjęcia przez nas decyzji o zniesieniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych podróżnego, zostanie on powiadomiony o tym fakcie.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie wiąże się z żadnymi opłatami. Nie jest to prawo absolutne, ale podróżny ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych w przypadkach, w których:

 • jest ono oparte na uzasadnionym interesie; lub
 • odbywa się ono dla celów związanych z badaniami naukowymi/historycznymi i tworzeniem statystyk.

Przetwarzanie danych osobowych podróżnego zostanie wstrzymane, o ile nie wykażemy ważnych i uzasadnionych podstaw takiego przetwarzania, które przeważają nad interesami i prawami podróżnego lub o ile przetwarzanie danych nie odbywa się w celu wniesienia lub odparcia roszczenia prawnego lub dochodzenia go przed sądem.

Podróżny może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Wniosek w tym zakresie jest rozpatrywany w momencie jego otrzymania, ale czas oczekiwania na wejście w życie zmian dokonanych na jego podstawie może wynieść do 14 dni. W tym przypadku nie istnieją żadne wyjątki ani powody, dla których moglibyśmy odmówić uwzględnienia wniosku.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych umożliwia podróżnemu uzyskanie i ponowne wykorzystanie jego danych osobowych do jego własnych celów w różnych serwisach. Prawo to ma zastosowanie, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:

podróżny osobiście przekazał nam swoje dane osobowe;

 • dane osobowe są przez nas przetwarzane, ponieważ podróżny wyraził na to zgodę lub jest to niezbędne do wykonania postanowień umowy; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w zautomatyzowany sposób.

Podróżny otrzymuje swoje dane osobowe nieodpłatnie, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazać podróżnemu jego dane w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku; niemniej jednak, jeżeli dana sprawa jest szczególnie skomplikowana lub jeżeli podróżny złożył kilka wniosków, czas oczekiwania na odpowiedź może wynieść do 3 miesięcy. Jeżeli spodziewamy się, że czas oczekiwania na otrzymanie danych przekroczy 1 miesiąc, poinformujemy podróżnego o tym fakcie, wyjaśniając przyczyny wydłużenia tego okresu. Jeżeli uznamy, że przekazanie danych osobowych jest niemożliwe, poinformujemy podróżnego o tym fakcie i wyjaśnimy przyczyny.

Kontakt i zgłaszanie skarg

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności oraz sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych należy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres privacy@jet2.com.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub odpowiedzi udzielonej na wniosek lub skargę, podróżnemu przysługuje prawo wniesienia skargi w brytyjskim urzędzie ochrony danych, tj. w Biurze Komisarza ds. Informacji (zwanym dalej ICO). Informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z ICO znajdują się na stronie internetowej urzędu, dostępnej pod adresem https://ico.org.uk/

Powrót na górę

Ostatnia aktualizacja 7 lutego 2019 r