Home / COVID-19 / Entry requirements / Italy entry requirements

Italy entry requirements

O těchto zásadách

Zavazujeme se, že na stránkách Jet2.com a Jet2holidays budeme shromažďovat, používat a zpřístupňovat vaše osobní údaje způsobem, který očekáváte a se kterým jste souhlasili, nebo tak, jak to vyžadují či dovolují zákony. Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem vaše informace používáme, a týkají se všech zákazníků Jet2.com a Jet2holidays a návštěvníků našich aplikací a webových stránek (souhrnně nazývaných „webové stránky“).

Chápeme, že ne každý potřebuje nebo chce vědět, jak vaše informace používáme, stejně podrobně, a proto jsme pro vás vytvořili dvě úrovně informací. Pokud chcete porozumět základům, přečtěte si prosím část „základní informace“ pro každé z témat. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si část „podrobné informace“, abyste se mohli o konkrétní problematice dozvědět více.

zpět na začátek

Kdo je správcem vašich dat?

Pokud si u nás zarezervujete letenku, je správcem vašich osobních údajů společnost Jet2.com Limited, a pokud si zarezervujete dovolenou, je příslušným správcem společnost Jet2holidays. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, obraťte se prosím na našeho pracovníka pro ochranu údajů na adrese: privacy@jet2.com.

Když používáte naše webové stránky, pamatujte prosím, že některé z inzerovaných produktů a služeb jsou poskytovány třetími stranami. Tito partneři budou správci veškerých informací o vás, které budou zpracovávány v souvislosti s produkty a službami, jež poskytují. Abyste zjistili, jak budou vaše údaje používat, měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

zpět na začátek

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Základní informace

Hlavní způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, je k uskutečnění vaší rezervace (ať už se jedná o rezervaci letu, nebo dovolené), abychom lépe porozuměli vašim potřebám a mohli vám poskytovat lepší služby. Můžeme uchovávat také informace o vaší historii cest a vašich preferencích. Vaše osobní údaje můžeme použít také pro marketingové účely. Ujistíme se však, aby vám nebyly e-maily s nabídkami a informacemi zasílány, pokud jste nám sdělili, že si je nepřejete dostávat.

Detailní informace

Kromě uskutečnění rezervace letu nebo dovolené a poskytování aktuálních informací o vaší rezervaci vaše informace používáme následujícími způsoby:

 • pro marketingové účely:: My (včetně společností naší skupiny a partnerů) a pečlivě vybrané třetí strany mohou vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás emailem, poštou, telefonicky nebo SMS informovali o nabídkách, produktech a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a můžeme vás informovat o produktech jiných organizací. O tomto vás budeme informovat ve chvíli, kdy vaše informace budeme shromažďovat. Pokud si nepřejete tyto informace přijímat, dejte nám prosím vědět. Můžete se kdykoli rozmyslet a navštívit naši stránku pro odhlášení https://www.jet2holidays.com/unsubscribe nebo https://www.jet2.com/unsubscribe nebo nás kontaktujte na privacy@jet2.com. Odběr můžete také zrušit podle pokynů, které budou obsaženy ve veškeré komunikaci, jako je e-mail nebo textová zpráva.
 • pro marketingové účely se sociálními sítěmi: : Vaše osobní údaje můžeme použít k vytváření cílených reklam na různých sociálních sítích, jako je například Facebook (nikoliv však výhradně). Pokud nechcete cílený marketingový obsah dostávat, můžete tuto možnost na stránkách sociálních sítí vypnout. Pokud nechcete cílený marketingový obsah dostávat od nás, můžete nás kontaktovat na adrese: privacy@jet2.com;
 • k reakci na jakoukoli stížnost, dotaz nebo žádost, s nimiž nás budete kontaktovat. V rámci naší péče o zákazníky můžeme také kontaktovat zákazníky, kteří s námi cestovali, například k vyřešení stížnosti nebo abychom si vyžádali recenzi, a to poštou, telefonicky, SMS, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí;
 • k abychom vyhověli vašim požadavkům na uplatnění vašich práv podle právních předpisů týkajících se ochrany údajů, například když požadujete přístup ke svým osobním údajům;
 • k zajištění propagačních akcí a soutěží které čas od času pořádáme;
 • pro výzkum trhu: čas od času můžeme vaše informace využít k tomu, abychom vás poštou, telefonicky, SMS nebo e-mailem kontaktovali z důvodu průzkumu spokojenosti našich zákazníků nebo z důvodu podobných praktik týkajících se průzkumu trhu;
 • za účelem zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich letů a našich rezortů;
 • abychom mohli navrhovat naše webové stránky a zlepšovat váš zážitek: : můžeme shromažďovat informace o způsobu, jakým používáte a přistupujete na naše webové stránky. Náš systém shromažďuje informace o každém návštěvníkovi, a to včetně IP adresy, doby strávené na webových stránkách a pořadí, ve kterém byly stránky navštíveny. To je podrobněji vysvětleno v sekci cookies zde
 • pro předcházení podvodům: abychom sebe a naše zákazníky uchránili před podvody a krádežemi, můžeme nahlédnout do informací, které získáváme při kontrolách totožnosti, spolu s informacemi obsaženými v našich záznamech o zákaznících a dalšími informacemi, které jsou dostupné veřejně (včetně sociálních sítí);
 • pro splnění našich regulačních povinností,, včetně komunikace s regulačními orgány, a pro účely vnitřního auditu;
 • za účelem dodržování platných zákonů a předpisů;
 • pro účely školení a zajištění kvality abychom i nadále poskytovali služby ve standardu, který od nás očekáváte;
 • za účelem dodržování zákonných požadavků ze strany orgánů veřejné moci, žádosti o právní zjištění nebo jestliže je to jinak požadováno nebo dovoleno platnými zákony, soudními nařízeními, vládními předpisy nebo regulačními orgány;
 • za účelem prosazování našich zákonných práv a povinností a pro jakékoliv účely související s právními nároky, které máte nebo které se vás týkají, včetně kontroly informací, které jste veřejně zpřístupnili a které by mohly být relevantní pro veškeré nároky (včetně informací dostupných na sociálních sítích); a
 • pro účely plánování, náležité pečlivosti a realizace související s obchodní transakcí nebo převodu služeb které ovlivňují zákazníky, například fúze a akvizice či prodej celého nebo části našeho podniku.

zpět na začátek

Odkud vaše osobní údaje pocházejí?

Základní informace

Většina údajů, které zpracováváme, pochází od vás. Jsou to například informace, které nám poskytnete za účelem realizace vaší rezervace.

Další informace se shromažďují, zatímco používáte naše webové stránky (např. IP adresa nebo informace získané prostřednictvím cookies), dále z vaší interakce s námi na letištích a v hotelech (např. údaje, které obdržíme z letištních odbavovacích systémů).

Detailní informace

Mnoho z údajů, které zpracováváme, jsou údaje, které jste nám poskytli, například vaše jméno, kontaktní údaje, informace o platební kartě, datum narození apod. Tyto informace nám obvykle poskytujete při rezervaci na našich webových stránkách, prostřednictvím call centra nebo když nás kontaktujete e-mailem, poštou nebo telefonicky.

Používáte-li sociálních sítě, jako je Facebook, Twitter a Instagram, rezervační weby nebo osobní bankovní stránky, které jsou provozovány poskytovateli třetích stran. Ty s námi mohou vaše osobní údaje sdílet.

Cookies

Základní informace

Podobně jako tomu je u jiných komerčních webových stránek, využívají i naše webové stránky A standardní technologie pro sběr informací o tom, jakým způsobem jsou naše webové stránky jednotlivými počítači připojenými k internetu používány.

Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím „cookies“. Cookies jsou malé soubory sestávající z písmen a číslic, které umisťujeme na váš pevný disk. Tyto malé soubory nám umožňují rozlišit vás mezi ostatními uživateli našich webových stránek, sledovat jejich návštěvnost a přizpůsobit vám jejich obsah. To nám v konečném důsledku pomáhá poskytovat vám při prohlížení našich webových stránek příjemný zážitek a umožňuje nám náš marketingový obsah do budoucna vylepšovat.

Vezměte prosím na vědomí, že cookies nezískávají z vašeho pevného disku žádné osobní údaje ani nepředávají počítačové viry.

Detailní informace

Chcete-li se o používání cookies dozvědět více, přečtěte si naše zásady používání cookies zde.

zpět na začátek

Musíte poskytnout své osobní údaje?

Základní informace

Ve většině případů je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné. Pokud je však neposkytnete, pravděpodobně nebude možné realizovat vaši rezervaci. Pokud si u nás například zarezervujete letenku, budeme potřebovat informace, jako je vaše jméno a číslo pasu, abychom vaši rezervaci mohli dokončit. Budeme také potřebovat údaje o vaší platební kartě, abyste mohli provést platbu. Jakmile vytvoříte rezervaci, shromažďujeme pouze informace, které jsou pro vaši rezervaci potřebné. V ostatních případech máte na výběr, zda vaše osobní údaje budeme shromažďovat, nebo nikoliv. Můžete například vypnout cookies v prohlížeči a my na vaše zařízení ani do počítače nebudeme žádné cookies ukládat (v tomto případě však možná nebudete moci využívat všech částí našich webových stránek). Někdy jsme ze zákona povinni shromažďovat určité údaje pro účely hraničních kontrol. Pokud jste si u nás zarezervovali let, nelze tomuto shromažďování údajů zabránit jinak, než že se rozhodnete pro tento let neodbavit.

zpět na začátek

K čemu vaše osobní údaje používáme?

Základní informace

Zpracováváme informace, které nám poskytnete, když u nás provedete rezervaci letu nebo dovolené nebo když od nás zakoupíte jakýkoli jiný produkt nebo službu. Tyto informace zahrnují vaše jméno, datum narození, fakturační adresa a bydliště, číslo rezervace, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o vaší platební kartě. Pokud se rozhodnete vytvořit si profil na myJet2, můžete si také vytvořit uživatelské jméno a heslo. V případě potřeby budeme uchovávat také informace o vašem cestovním pase a dalších cestovních dokladech, jako jsou například víza. Když navštívíte naše webové stránky, automaticky také získáme vaši IP adresu, která je jedinečným identifikátorem vašeho počítače nebo jiného zařízení, které k přístupu na naše stránky používáte.

Můžete nám poskytnout omezené informace o dalších osobách (např. když vytváříte rezervaci jménem skupiny). Pokud poskytnete údaje o dalších osobách, měli byste k tomu mít svolení. Těmto lidem prosím sdělte, aby si tyto zásady přečetli, pokud se o našich postupech ochrany údajů chtějí dozvědět více.

Detailní informace

Podrobnější popis informací, které zpracováváme, naleznete níže.

 • Uživatelské jméno a heslo - tyto můžete vytvořit během vytváření profilu myJet2 Travelclub;
 • Kontaktní údaje - vaše jméno, adresa bydliště a fakturační adresa, PSČ, e-mailová adresa a telefonní čísla a údaje o sociálních sítích;
 • Věk / datum narození -tyto informace budete muset poskytnout jako součást procesu vytváření rezervace;
 • Údaje o platební kartě - číslo karty, bezpečnostní kód, datum skončení platnosti, číslo vydání a jméno držitele karty;
 • Historie rezervací – informace o rezervacích, které jste dříve uskutečnili na našich webových stránkách, prostřednictvím kontaktního centra nebo prostřednictvím zástupců cestovních kanceláří;;
 • Číslo rezervace - abychom mohli vaši rezervaci identifikovat a mohli ji upravovat;
 • Informace o zařízení - informace o zařízení (např. počítači, mobilním telefonu), které používáte k přístupu na naše webové stránky;
 • CCTV snímky - váš snímek může být na letištích, na nichž působíme, zachycen na CCTV záznamu
 • Záznamy hovorů - pokud zavoláte do našeho kontaktního centra, můžeme váš hovor zaznamenat pro účely sledování kvality a zlepšení služeb. Pokud bude hovor nahráván, budete o tom informováni.
 • Informace obsažené v dotazech nebo stížnostech pokud podáte stížnost týkající se rezervace, produktu nebo služby nebo zavoláte na naši asistenční zákaznickou linku (ať už před, nebo během vaší dovolené), poskytnete nám související informace, které v některých případech mohou zahrnovat zvláštní kategorie údajů, jako například informace o zdravotním stavu (např. pokud nám oznámíte nějaký požadavek týkající se osob se zdravotním postižením) nebo náboženství (např. pokud požadujete specifické jídlo);
 • Doklady totožnosti - abychom mohli vaši rezervaci zpracovat, budeme potřebovat informace uvedené ve vašem cestovním pase. Pokud také budete uplatňovat jakékoliv z vašich práv vyplývajících ze zákonů na ochranu údajů, jako je vyžádání informací o vašich osobních údajích, které uchováváme, můžeme požádat o prokázání vaší totožnosti například tím, že si vyžádáme kopii cestovního pasu či řidičského průkazu;
 • IP adresa a údaje z cookies - když navštívíte naše webové stránky, automaticky obdržíme také vaši IP adresu, která je jedinečným identifikátorem vašeho počítače nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na naše stránky. Naše webové stránky také využívají cookies – pro více informací klikněte
 • Zvláštní kategorie údajů - můžeme o vás také zpracovávat informace, které zákon považuje za informace zvláštní kategorie. Těmi jsou například informace o vašem zdraví či zdravotním postižení, rasovém či etnickém původu, náboženském nebo jiném vyznání nebo o vaší sexuální orientaci. Tyto informace jsou známy jako „zvláštní kategorie údajů“ a podle zákonů na ochranu dat se jim dostává zvláštní ochrany. Shromažďujeme je proto, abychom byli schopni splnit veškeré zdravotní požadavky, které na cestách máte, nebo abychom zajistili stravu, která splňuje veškeré vaše náboženské požadavky. V ostatních případech mohou být tyto informace nutné k tomu, abychom naplnili vaši objednávku, odpověděli na vaši stížnost, obhájili váš právní nárok nebo abychom byli schopni předpokládat informace o vás z toho, co jste nám sdělili.

zpět na začátek

Jaký je právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů?

Základní informace

Zákony o ochraně údajů požadují, abychom vám sdělili, jaký právní základ při zpracovávání vašich osobních údajů používáme. Tento základ je stanoven v příslušném zákoně o ochraně údajů. Obecně používáme následující základ:

 • zpracování je nezbytné k výkonu smlouvy s vámi (tj. smlouvy o prodeji a nákupu vašeho letu či dovolené) nebo pro vykonání kroků, které jste si před uzavřením této smlouvy vyžádali;
 • zpracování je v našem legitimním zájmu nebo v zájmu někoho jiného a tyto zájmy se nepřekrývají s vašimi zájmy ani s právem na ochranu vašich osobních údajů;
 • ke zpracování vašich údajů jste poskytli souhlas; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje

Někdy zpracováváme údaje o vás, které podle zákona spadají do zvláštní kategorie (podrobnosti viz část „Jaké osobní údaje zpracováváme?“). V takovém případě použijeme jeden z následujících základů:

 • zpracování je nezbytné pro ochranu vašich zájmů nebo zájmů jiné osoby v případech, kdy nejste fyzicky či právně schopní svůj souhlas poskytnout (např. v naléhavých případech);
 • zpracování je nezbytné pro vznik, výkon či obhajobu právních nároků;
 • zpracování je nezbytné z důvodu závažného veřejného zájmu na základě zákonů EU nebo vnitrostátních zákonů; nebo
 • svobodně jste poskytli svůj souhlas se zpracováním.

Chcete-li se dozvědět, jaké konkrétní důvody používáme pro každé konkrétní zpracování, prohlédněte si níže uvedenou tabulku.

Detailní informace

Níže vysvětlíme, jaký konkrétní základ pro každou z činností používáme. V případech, kdy se spoléháme na to, že zpracování je v našem legitimním zájmu nebo v zájmu někoho jiného, vysvětlíme vám, jaké tyto zájmy jsou (zákony o ochraně údajů vyžadují, abychom vám o tom informovali).

Typ údajů / činnost Základ, o nějž se opíráme Základ, o nějž se opíráme u speciálních kategorií údajů Podrobnosti o legitimním zájmu, o nějž se tento důvod opírá
Dodržování zákonné povinnosti
Výkon smlouvy
Legitimní zájmy společnosti Jet2.com's / Jet2holidays
Souhlas
Pro uskutečnění rezervace letů či dovolených - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Pro změny v rezervacích a odpovědi na dotazy týkající se stávajících rezervací
- - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Údaje o platbě získané v průběhu provádění a přijetí platby
- - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Marketingové aktivity na podporu letů a dovolených pro naše zákazníky - - - neaplikovatelné
K prodeji letů a dovolených zákazníkům, kteří mají vztah s Jet2.com nebo Jet2holidays a kteří by pravděpodobně mohli mít o budoucí nabídky zájem
E-maily a SMS zprávy s informacemi o letech a dovolených
- - - neaplikovatelné K poskytování informací o letech a dovolených našim zákazníkům týkajících se jejich rezervace
Odpovídání na stížnosti a dotazy zákazníků - - -
Zvláštní souhlas v případě poskytnutí údajů speciální kategorie jako součást dotazu / stížnosti.
Pro vyšetření a reakci na stížnosti a dotazy týkající se našich produktů a služeb
Pro provádění průzkumů spokojenosti zákazníků - - - neaplikovatelné Pro zlepšování kvalitu produktů a služeb, které společnosti Jet2.com a Jet2holidays poskytují svým zákazníkům
Pro řízení bezpečnosti zákazníků a hlášení událostí týkajících se bezpečnosti - - - Nutné z důvodu závažného veřejného zájmu. Pro zajištění bezpečnost zákazníků a řízení bezpečnosti letadel a rezortů
Tisk a vystavování letenek zákazníkům - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Řízení nástupu do letadla a odletu - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Pro zaznamenávání rušivých cestujících - - - N/A K naplnění naší zodpovědnosti za zajištění bezpečnosti letů a pro informování o rozhodnutích o možných sankcích
Řízení prodeje na letištích (např. nadměrná zavazadla) - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Pro nalezení ztraceného zavazadla - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Přizpůsobení obsahu webových stránek Jet2.com a Jet2holidays zákazníkům - - - neaplikovatelné Pro pomoc při navrhování webových stránek a zlepšování zážitku zákazníků společností Jet2.com a Jet2holidays
Prodej exkurzí zákazníkům Jet2.com a Jet2holidays před odjezdem na pobyt nebo v rezortu
- - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Řízení jakýchkoli problémů týkajících se zdraví a bezpečnosti zákazníků - - - Zvláštní souhlas, pokud je požadován Pro řízení a zaznamenávání zdravotních potíží cestujících
Pro účely školení a kvality - - - neaplikovatelné Zpracování údajů zákazníku v rámci probíhajícího školicího programu pro náš tým
Odhalování a předcházení podvodům - - - neaplikovatelné Pro ochranu společností Jet2.com a Jet2holidays a jejich zákazníků před podvodnými aktivitami
Pro správu vyplácení náhrad podle nařízení o náhradách za lety 261/2004
- - - neaplikovatelné
Pro odpovídání na žádosti o přístup subjektů - - - Zvláštní souhlas, jak je požadováno při zpracování žádostí o přístup subjektů N/A
K posouzení a obhájení nároků vznesených proti společnostem Jet2.com a Jet2holidays
- - - Jak je nezbytné k obhájení nároku K vyšetření a správě právních nároků
Pro pomoc donucovacím orgánům při výkonu jejich funkce - - - neaplikovatelné K dodržování zákonných požadavků donucovacích orgánů

zpět na začátek

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Základní informace

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám poskytují služby.

Když tak činíme, můžeme někdy data přenášet také mimo území Velké Británie. Pokud se tak stane, zajistíme, aby byly chráněny podle stejných standardů jako ve Velké Británii.

U cestujících, kteří vytvářejí rezervace do destinací ve Spojených státech amerických, jsme v souladu s mezinárodní dohodou mezi Evropskou unií a Spojenými státy povinni Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických ("DHS") předávat určité údaje týkající se cesty a rezervace cestujících, kteří cestují mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými.

Úřady Spojených států amerických tyto informace používají k předcházení a boji s terorismem a dalších závažných nadnárodních zločinů. Další informace o způsobu, jakým DHS tyto údaje používá, naleznete na: www.dhs.gov a v tomto PDF. V závislosti na zemi, do níž cestujete, můžeme také požadovat, abyste sdíleli informace s dalšími pohraničními agenturami.

Detailní informace

Typy poskytovatelů služeb třetích stran, s nimiž vaše údaje sdílíme, zahrnují společnosti, které nám pomáhají porozumět chování zákazníků a zlepšovat naše webové stránky, letiště a pozemní obsluhu, která nám pomáhá poskytovat vám a našim místním partnerům služby související s pobyty. S těmito třetími stranami vždy uzavíráme smlouvy, které vyžadují, aby vaše údaje byly řádně chráněny a používány pouze pro účely poskytování dané služby.

Jestliže si hotely, ve kterých jste ubytováni, samy rozhodují o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje používají, budou správci těchto informací právě ony. Abyste porozuměli tomu, jakým způsobem vaše informace používají a jakým způsobem můžete uplatnit svá práva, doporučujeme vám přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů.

V rámci zajištění vaší dovolené spolupracujeme s místními provozovateli (například s letištními transfery) a sdílíme s nimi vaše osobní údaje, abychom tak zajistili hladký průběh vaší dovolené.

Pokud bychom prodali nebo koupili jakoukoli firmu či aktiva, budeme vaše osobní údaje sdílet s budoucím prodávajícím či kupcem dotčeného podniku nebo aktiv. Pokud my nebo část našeho podniku bude prodána třetí straně, budou osobní údaje o našich zákaznících převedeny této třetí straně.

V případě, že během letu dojde k naléhavé situaci vyžadující lékařskou péči, můžeme osobní údaje sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, abychom požádali o radu při řešení a zaznamenání zdravotních problémů cestujícího. Vaše osobní údaje mohou být také obsaženy ve zprávě o letu, která je zasílána provozovateli letu.

Osobní údaje sdílíme také pro účely předcházení a odhalování podvodů s dalšími společnostmi v rámci skupiny a dalšími organizacemi (včetně donucovacích orgánů) zapojenými do předcházení a odhalování podvodů. Aby bylo možné identifikovat potenciálně podvodné rezervace, týká se to také sdílení vašich údajů s poskytovateli řešení pro správu podvodů.

Pokud na palubách našich letů dojde k incidentům s rušivými cestujícími, můžeme osobní údaje sdílet s donucovacími orgány. S našimi cestovními partnery a místními zástupci rovněž sdílíme osobní údaje týkající se nahlášených incidentů, stížností a zpětné vazby na společnost Jet2holidays.

Abychom mohli posoudit a obhájili jakékoliv proti nám vznesené právní nároky, můžeme vaše osobní údaje sdílet s našimi právními poradci a společnostmi zabývajícími nároky. Vaše informace můžeme sdílet také s donucovacími orgány a vládními agenturami, pokud je to vhodné pro předcházení a odhalování trestných činů nebo pokud se domníváme, že žaloba je podána podvodně.

Vaše informace předáváme také pohraničním agenturám, když je to k cestě do některých zemí nutné.

zpět na začátek

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Základní informace

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to přiměřeně nezbytné pro účely, k nimž byly shromážděny, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V některých případech můžeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu. Jsou to případy, kdy potřebujeme uchovat přesný záznam o styku s námi, abychom vám pomohli vyřešit stížnosti nebo reklamace, které byste mohli vy nebo další osoby vznést, nebo když musíme jinak dodržovat zákonné nebo regulační požadavky. Pokud byste se chtěli o tomto dozvědět více, kontaktujte nás prosím.

zpět na začátek

Jaká jsou vaše práva?

Základní informace

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte několik práv. Ta zahrnují přístup k vašim údajům, opravu případných chyb, odstranění vašich údajů, omezení zpracování vašich údajů, zamítnutí zpracování vašich údajů, přenositelnost údajů a práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování. Ve většině případů existují s těmito právy spojené podmínky. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si relevantní, níže uvedené sekce.

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese: privacy@jet2.com Pokud chcete požádat o přístup ke svým údajům, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Detailní informace

Přístup k vašim údajům

Můžete nás požádat, abychom potvrdili, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a abychom vám společně s dalšími informacemi o tom, jak vaše osobní údaje používáme, poskytli kopii těchto údajů.

Chcete-li požádat o přístup ke svým údajům, zašlete nám podepsanou žádost písemně a s uvedeným datem na níže uvedenou adresu spolu s:

 • vašim celým jménem a adresou;
 • fotokopií vašeho pasu nebo řidičského průkazu, abychom mohli ověřit vaši totožnost; a
 • informacemi o osobních údajích, o něž žádáte (společně s dalšími podrobnostmi, které nám pomohou vás identifikovat, například datum a čas letu, cílová destinace a číslo rezervace, pokud jej znáte).

Pokud jste si vyžádali kopie osobních údajů jménem třetí strany, zašlete nám také plnou moc podepsanou osobou, o jejíž údaje žádáte, a kopii jeho/jejího pasu nebo řidičského průkazu. Pokud je třetí osoba dítě mladší 16 let, plnou moc by měla podepsat pocházet osoba s rodičovskou odpovědností (společně s kopií pasu dítěte).

Svou žádost zašlete na adresu: Oddělení ochrany osobních údajů, právní služby, Jet2.com Limited, PO Box 284, Leeds, LS11 1GE nebo elektronicky na: privacy@jet2.com.

Za kopii vašich údaje neplatíte žádný poplatek, pokud je vaše žádost opodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená. V opačném případě budeme účtovat přiměřenou částku. Před splněním vaší žádosti vás budeme o veškerých poplatcích informovat.

Našim cílem je odpovědět vám do 1 měsíce ode dne obdržení vašeho požadavku, pokud tento není obzvláště složitý nebo pokud jste nepodali žádostí několik. V tom případě se snažíme odpovědět do 3 měsíců. Jestliže bude vyřešení vaší žádosti trvat déle než 1 měsíc, budeme vás o tom informovat. Pokud o vás máme mnoho informací, můžeme vás požádat, abyste nám sdělili, co přesně si přejete obdržet. To nám pomůže vaši žádost odbavit rychleji.

Opravení údajů

Můžete nás požádat o opravu všech údajů, které jsou nepřesné či neúplné. Je to bezplatné.

Naším cílem je vyřídit žádosti o opravu údajů do 1 měsíce. Může to však trvat až 3 měsíce, bude-li vaše žádost obzvláště komplikovaná.

Nemůžeme-li vaší žádosti o opravu údajů vyhovět, oznámíme vám to a vysvětlíme, proč tomu tak je.

Odstranění údajů

Toto právo je někdy označováno jako „právo být zapomenut“. Nejedná se o absolutní právo. Za určitých okolností však máte právo na bezplatné odstranění údajů.

Existuje však několik výjimek. Pokud se jedná o jednu z těchto situací, potvrdíme vám to a nemusíme pak údaje odstranit.

Omezení zpracování vašich údajů

Za určitých okolností nás můžete bezplatně požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Nejedná se o absolutní právo. Pokud je zpracování údajů omezeno, můžeme údaje uložit a uchovávat dostatek informací, abychom zajistili, že omezení bude respektováno. Nemůžeme však údaje nadále zpracovávat.

Sdělíme vám, když se omezení zpracování vašich údajů rozhodneme ukončit.

Nesouhlas se zpracováním vašich údajů

Nesouhlas se zpracováním vašich údajů je bezplatný. Nejedná se o absolutní právo. Můžete však se zpracování vašich údajů nesouhlasit:

 • na základě legitimního zájmu; nebo
 • z důvodu vědeckého / historického výzkumu a statistik.

Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat tehdy, jestliže nebudeme mít přesvědčivé oprávněné důvody, které by převážily nad vašimi zájmy a právy, nebo pokud údaje zpracováváme s cílem vytvoření, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Můžete požadovat, abychom přestali vaše údaje používat pro účely přímého marketingu. Vaši žádost zpracujeme ihned po jejím obdržení, může však trvat až 14 dní, než toto nabude účinnosti. Neexistují žádné výjimky ani důvody k zamítnutí.

Přenositelnost dat

Toto vám umožňuje získat a znovu použít osobní údaje pro vlastní účely v různých službách. Platí to za předpoklady, že jsou splněny následující podmínky:

osobní údaje jste nám poskytli sami;

 • údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu, nebo proto, že je to nezbytné pro plnění smlouvy; a
 • zpracování probíhá automatizovaně.

Vaše údaje vám poskytneme zdarma v strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě. Našim cílem je odpovědět vám do 1 měsíce ode dne obdržení vašeho požadavku, pokud tento není obzvláště složitý nebo pokud jste nepodali žádostí několik. V tom případě se snažíme odpovědět do 3 měsíců. Jestliže bude vyřešení vaší žádosti trvat déle než 1 měsíc, budeme vás o tom informovat a vysvětlíme vám, proč potřebujeme více času. Pokud se domníváme, že vám vaše údaje nemůžeme poskytnout, budeme vás informovat a vysvětlíte vám, proč tomu tak je.

Kontakt a stížnosti

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo toho, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme, kontaktujte prosím pracovníky ochrany osobních údajů na adrese: privacy@jet2.com.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše údaje zpracováváme nebo jakým způsobem jsme na vaši žádost nebo stížnost odpověděli, máte právo podat stížnost regulátorovi ochrany údajů, úřadu informačního komisaře (ICO).  Další informace o tom, jak kontaktovat ICO, naleznete na jejich webových stránkách https://ico.org.uk/

zpět na začátek

Poslední aktualizace 7. února 2019

O těchto zásadách

Zavazujeme se, že na stránkách Jet2.com a Jet2holidays budeme shromažďovat, používat a zpřístupňovat vaše osobní údaje způsobem, který očekáváte a se kterým jste souhlasili, nebo tak, jak to vyžadují či dovolují zákony. Tyto zásady vysvětlují, jakým způsobem vaše informace používáme, a týkají se všech zákazníků Jet2.com a Jet2holidays a návštěvníků našich aplikací a webových stránek (souhrnně nazývaných „webové stránky“).

Chápeme, že ne každý potřebuje nebo chce vědět, jak vaše informace používáme, stejně podrobně, a proto jsme pro vás vytvořili dvě úrovně informací. Pokud chcete porozumět základům, přečtěte si prosím část „základní informace“ pro každé z témat. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si část „podrobné informace“, abyste se mohli o konkrétní problematice dozvědět více.

zpět na začátek

Kdo je správcem vašich dat?

Pokud si u nás zarezervujete letenku, je správcem vašich osobních údajů společnost Jet2.com Limited, a pokud si zarezervujete dovolenou, je příslušným správcem společnost Jet2holidays. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, obraťte se prosím na našeho pracovníka pro ochranu údajů na adrese: privacy@jet2.com.

Když používáte naše webové stránky, pamatujte prosím, že některé z inzerovaných produktů a služeb jsou poskytovány třetími stranami. Tito partneři budou správci veškerých informací o vás, které budou zpracovávány v souvislosti s produkty a službami, jež poskytují. Abyste zjistili, jak budou vaše údaje používat, měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na jejich webových stránkách.

zpět na začátek

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Základní informace

Hlavní způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, je k uskutečnění vaší rezervace (ať už se jedná o rezervaci letu, nebo dovolené), abychom lépe porozuměli vašim potřebám a mohli vám poskytovat lepší služby. Můžeme uchovávat také informace o vaší historii cest a vašich preferencích. Vaše osobní údaje můžeme použít také pro marketingové účely. Ujistíme se však, aby vám nebyly e-maily s nabídkami a informacemi zasílány, pokud jste nám sdělili, že si je nepřejete dostávat.

Detailní informace

Kromě uskutečnění rezervace letu nebo dovolené a poskytování aktuálních informací o vaší rezervaci vaše informace používáme následujícími způsoby:

 • pro marketingové účely:: My (včetně společností naší skupiny a partnerů) a pečlivě vybrané třetí strany mohou vaše osobní údaje používat k tomu, abychom vás emailem, poštou, telefonicky nebo SMS informovali o nabídkách, produktech a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat, a můžeme vás informovat o produktech jiných organizací. O tomto vás budeme informovat ve chvíli, kdy vaše informace budeme shromažďovat. Pokud si nepřejete tyto informace přijímat, dejte nám prosím vědět. Můžete se kdykoli rozmyslet a navštívit naši stránku pro odhlášení https://www.jet2holidays.com/unsubscribe nebo https://www.jet2.com/unsubscribe nebo nás kontaktujte na privacy@jet2.com. Odběr můžete také zrušit podle pokynů, které budou obsaženy ve veškeré komunikaci, jako je e-mail nebo textová zpráva.
 • pro marketingové účely se sociálními sítěmi: : Vaše osobní údaje můžeme použít k vytváření cílených reklam na různých sociálních sítích, jako je například Facebook (nikoliv však výhradně). Pokud nechcete cílený marketingový obsah dostávat, můžete tuto možnost na stránkách sociálních sítí vypnout. Pokud nechcete cílený marketingový obsah dostávat od nás, můžete nás kontaktovat na adrese: privacy@jet2.com;
 • k reakci na jakoukoli stížnost, dotaz nebo žádost, s nimiž nás budete kontaktovat. V rámci naší péče o zákazníky můžeme také kontaktovat zákazníky, kteří s námi cestovali, například k vyřešení stížnosti nebo abychom si vyžádali recenzi, a to poštou, telefonicky, SMS, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí;
 • k abychom vyhověli vašim požadavkům na uplatnění vašich práv podle právních předpisů týkajících se ochrany údajů, například když požadujete přístup ke svým osobním údajům;
 • k zajištění propagačních akcí a soutěží které čas od času pořádáme;
 • pro výzkum trhu: čas od času můžeme vaše informace využít k tomu, abychom vás poštou, telefonicky, SMS nebo e-mailem kontaktovali z důvodu průzkumu spokojenosti našich zákazníků nebo z důvodu podobných praktik týkajících se průzkumu trhu;
 • za účelem zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich letů a našich rezortů;
 • abychom mohli navrhovat naše webové stránky a zlepšovat váš zážitek: : můžeme shromažďovat informace o způsobu, jakým používáte a přistupujete na naše webové stránky. Náš systém shromažďuje informace o každém návštěvníkovi, a to včetně IP adresy, doby strávené na webových stránkách a pořadí, ve kterém byly stránky navštíveny. To je podrobněji vysvětleno v sekci cookies zde
 • pro předcházení podvodům: abychom sebe a naše zákazníky uchránili před podvody a krádežemi, můžeme nahlédnout do informací, které získáváme při kontrolách totožnosti, spolu s informacemi obsaženými v našich záznamech o zákaznících a dalšími informacemi, které jsou dostupné veřejně (včetně sociálních sítí);
 • pro splnění našich regulačních povinností,, včetně komunikace s regulačními orgány, a pro účely vnitřního auditu;
 • za účelem dodržování platných zákonů a předpisů;
 • pro účely školení a zajištění kvality abychom i nadále poskytovali služby ve standardu, který od nás očekáváte;
 • za účelem dodržování zákonných požadavků ze strany orgánů veřejné moci, žádosti o právní zjištění nebo jestliže je to jinak požadováno nebo dovoleno platnými zákony, soudními nařízeními, vládními předpisy nebo regulačními orgány;
 • za účelem prosazování našich zákonných práv a povinností a pro jakékoliv účely související s právními nároky, které máte nebo které se vás týkají, včetně kontroly informací, které jste veřejně zpřístupnili a které by mohly být relevantní pro veškeré nároky (včetně informací dostupných na sociálních sítích); a
 • pro účely plánování, náležité pečlivosti a realizace související s obchodní transakcí nebo převodu služeb které ovlivňují zákazníky, například fúze a akvizice či prodej celého nebo části našeho podniku.

zpět na začátek

Odkud vaše osobní údaje pocházejí?

Základní informace

Většina údajů, které zpracováváme, pochází od vás. Jsou to například informace, které nám poskytnete za účelem realizace vaší rezervace.

Další informace se shromažďují, zatímco používáte naše webové stránky (např. IP adresa nebo informace získané prostřednictvím cookies), dále z vaší interakce s námi na letištích a v hotelech (např. údaje, které obdržíme z letištních odbavovacích systémů).

Detailní informace

Mnoho z údajů, které zpracováváme, jsou údaje, které jste nám poskytli, například vaše jméno, kontaktní údaje, informace o platební kartě, datum narození apod. Tyto informace nám obvykle poskytujete při rezervaci na našich webových stránkách, prostřednictvím call centra nebo když nás kontaktujete e-mailem, poštou nebo telefonicky.

Používáte-li sociálních sítě, jako je Facebook, Twitter a Instagram, rezervační weby nebo osobní bankovní stránky, které jsou provozovány poskytovateli třetích stran. Ty s námi mohou vaše osobní údaje sdílet.

Cookies

Základní informace

Podobně jako tomu je u jiných komerčních webových stránek, využívají i naše webové stránky A standardní technologie pro sběr informací o tom, jakým způsobem jsou naše webové stránky jednotlivými počítači připojenými k internetu používány.

Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím „cookies“. Cookies jsou malé soubory sestávající z písmen a číslic, které umisťujeme na váš pevný disk. Tyto malé soubory nám umožňují rozlišit vás mezi ostatními uživateli našich webových stránek, sledovat jejich návštěvnost a přizpůsobit vám jejich obsah. To nám v konečném důsledku pomáhá poskytovat vám při prohlížení našich webových stránek příjemný zážitek a umožňuje nám náš marketingový obsah do budoucna vylepšovat.

Vezměte prosím na vědomí, že cookies nezískávají z vašeho pevného disku žádné osobní údaje ani nepředávají počítačové viry.

Detailní informace

Chcete-li se o používání cookies dozvědět více, přečtěte si naše zásady používání cookies zde.

zpět na začátek

Musíte poskytnout své osobní údaje?

Základní informace

Ve většině případů je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné. Pokud je však neposkytnete, pravděpodobně nebude možné realizovat vaši rezervaci. Pokud si u nás například zarezervujete letenku, budeme potřebovat informace, jako je vaše jméno a číslo pasu, abychom vaši rezervaci mohli dokončit. Budeme také potřebovat údaje o vaší platební kartě, abyste mohli provést platbu. Jakmile vytvoříte rezervaci, shromažďujeme pouze informace, které jsou pro vaši rezervaci potřebné. V ostatních případech máte na výběr, zda vaše osobní údaje budeme shromažďovat, nebo nikoliv. Můžete například vypnout cookies v prohlížeči a my na vaše zařízení ani do počítače nebudeme žádné cookies ukládat (v tomto případě však možná nebudete moci využívat všech částí našich webových stránek). Někdy jsme ze zákona povinni shromažďovat určité údaje pro účely hraničních kontrol. Pokud jste si u nás zarezervovali let, nelze tomuto shromažďování údajů zabránit jinak, než že se rozhodnete pro tento let neodbavit.

zpět na začátek

K čemu vaše osobní údaje používáme?

Základní informace

Zpracováváme informace, které nám poskytnete, když u nás provedete rezervaci letu nebo dovolené nebo když od nás zakoupíte jakýkoli jiný produkt nebo službu. Tyto informace zahrnují vaše jméno, datum narození, fakturační adresa a bydliště, číslo rezervace, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o vaší platební kartě. Pokud se rozhodnete vytvořit si profil na myJet2, můžete si také vytvořit uživatelské jméno a heslo. V případě potřeby budeme uchovávat také informace o vašem cestovním pase a dalších cestovních dokladech, jako jsou například víza. Když navštívíte naše webové stránky, automaticky také získáme vaši IP adresu, která je jedinečným identifikátorem vašeho počítače nebo jiného zařízení, které k přístupu na naše stránky používáte.

Můžete nám poskytnout omezené informace o dalších osobách (např. když vytváříte rezervaci jménem skupiny). Pokud poskytnete údaje o dalších osobách, měli byste k tomu mít svolení. Těmto lidem prosím sdělte, aby si tyto zásady přečetli, pokud se o našich postupech ochrany údajů chtějí dozvědět více.

Detailní informace

Podrobnější popis informací, které zpracováváme, naleznete níže.

 • Uživatelské jméno a heslo - tyto můžete vytvořit během vytváření profilu myJet2 Travelclub;
 • Kontaktní údaje - vaše jméno, adresa bydliště a fakturační adresa, PSČ, e-mailová adresa a telefonní čísla a údaje o sociálních sítích;
 • Věk / datum narození -tyto informace budete muset poskytnout jako součást procesu vytváření rezervace;
 • Údaje o platební kartě - číslo karty, bezpečnostní kód, datum skončení platnosti, číslo vydání a jméno držitele karty;
 • Historie rezervací – informace o rezervacích, které jste dříve uskutečnili na našich webových stránkách, prostřednictvím kontaktního centra nebo prostřednictvím zástupců cestovních kanceláří;;
 • Číslo rezervace - abychom mohli vaši rezervaci identifikovat a mohli ji upravovat;
 • Informace o zařízení - informace o zařízení (např. počítači, mobilním telefonu), které používáte k přístupu na naše webové stránky;
 • CCTV snímky - váš snímek může být na letištích, na nichž působíme, zachycen na CCTV záznamu
 • Záznamy hovorů - pokud zavoláte do našeho kontaktního centra, můžeme váš hovor zaznamenat pro účely sledování kvality a zlepšení služeb. Pokud bude hovor nahráván, budete o tom informováni.
 • Informace obsažené v dotazech nebo stížnostech pokud podáte stížnost týkající se rezervace, produktu nebo služby nebo zavoláte na naši asistenční zákaznickou linku (ať už před, nebo během vaší dovolené), poskytnete nám související informace, které v některých případech mohou zahrnovat zvláštní kategorie údajů, jako například informace o zdravotním stavu (např. pokud nám oznámíte nějaký požadavek týkající se osob se zdravotním postižením) nebo náboženství (např. pokud požadujete specifické jídlo);
 • Doklady totožnosti - abychom mohli vaši rezervaci zpracovat, budeme potřebovat informace uvedené ve vašem cestovním pase. Pokud také budete uplatňovat jakékoliv z vašich práv vyplývajících ze zákonů na ochranu údajů, jako je vyžádání informací o vašich osobních údajích, které uchováváme, můžeme požádat o prokázání vaší totožnosti například tím, že si vyžádáme kopii cestovního pasu či řidičského průkazu;
 • IP adresa a údaje z cookies - když navštívíte naše webové stránky, automaticky obdržíme také vaši IP adresu, která je jedinečným identifikátorem vašeho počítače nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na naše stránky. Naše webové stránky také využívají cookies – pro více informací klikněte
 • Zvláštní kategorie údajů - můžeme o vás také zpracovávat informace, které zákon považuje za informace zvláštní kategorie. Těmi jsou například informace o vašem zdraví či zdravotním postižení, rasovém či etnickém původu, náboženském nebo jiném vyznání nebo o vaší sexuální orientaci. Tyto informace jsou známy jako „zvláštní kategorie údajů“ a podle zákonů na ochranu dat se jim dostává zvláštní ochrany. Shromažďujeme je proto, abychom byli schopni splnit veškeré zdravotní požadavky, které na cestách máte, nebo abychom zajistili stravu, která splňuje veškeré vaše náboženské požadavky. V ostatních případech mohou být tyto informace nutné k tomu, abychom naplnili vaši objednávku, odpověděli na vaši stížnost, obhájili váš právní nárok nebo abychom byli schopni předpokládat informace o vás z toho, co jste nám sdělili.

zpět na začátek

Jaký je právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů?

Základní informace

Zákony o ochraně údajů požadují, abychom vám sdělili, jaký právní základ při zpracovávání vašich osobních údajů používáme. Tento základ je stanoven v příslušném zákoně o ochraně údajů. Obecně používáme následující základ:

 • zpracování je nezbytné k výkonu smlouvy s vámi (tj. smlouvy o prodeji a nákupu vašeho letu či dovolené) nebo pro vykonání kroků, které jste si před uzavřením této smlouvy vyžádali;
 • zpracování je v našem legitimním zájmu nebo v zájmu někoho jiného a tyto zájmy se nepřekrývají s vašimi zájmy ani s právem na ochranu vašich osobních údajů;
 • ke zpracování vašich údajů jste poskytli souhlas; nebo
 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje

Někdy zpracováváme údaje o vás, které podle zákona spadají do zvláštní kategorie (podrobnosti viz část „Jaké osobní údaje zpracováváme?“). V takovém případě použijeme jeden z následujících základů:

 • zpracování je nezbytné pro ochranu vašich zájmů nebo zájmů jiné osoby v případech, kdy nejste fyzicky či právně schopní svůj souhlas poskytnout (např. v naléhavých případech);
 • zpracování je nezbytné pro vznik, výkon či obhajobu právních nároků;
 • zpracování je nezbytné z důvodu závažného veřejného zájmu na základě zákonů EU nebo vnitrostátních zákonů; nebo
 • svobodně jste poskytli svůj souhlas se zpracováním.

Chcete-li se dozvědět, jaké konkrétní důvody používáme pro každé konkrétní zpracování, prohlédněte si níže uvedenou tabulku.

Detailní informace

Níže vysvětlíme, jaký konkrétní základ pro každou z činností používáme. V případech, kdy se spoléháme na to, že zpracování je v našem legitimním zájmu nebo v zájmu někoho jiného, vysvětlíme vám, jaké tyto zájmy jsou (zákony o ochraně údajů vyžadují, abychom vám o tom informovali).

Typ údajů / činnost Základ, o nějž se opíráme Základ, o nějž se opíráme u speciálních kategorií údajů Podrobnosti o legitimním zájmu, o nějž se tento důvod opírá
Dodržování zákonné povinnosti
Výkon smlouvy
Legitimní zájmy společnosti Jet2.com's / Jet2holidays
Souhlas
Pro uskutečnění rezervace letů či dovolených - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Pro změny v rezervacích a odpovědi na dotazy týkající se stávajících rezervací
- - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Údaje o platbě získané v průběhu provádění a přijetí platby
- - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Marketingové aktivity na podporu letů a dovolených pro naše zákazníky - - - neaplikovatelné
K prodeji letů a dovolených zákazníkům, kteří mají vztah s Jet2.com nebo Jet2holidays a kteří by pravděpodobně mohli mít o budoucí nabídky zájem
E-maily a SMS zprávy s informacemi o letech a dovolených
- - - neaplikovatelné K poskytování informací o letech a dovolených našim zákazníkům týkajících se jejich rezervace
Odpovídání na stížnosti a dotazy zákazníků - - -
Zvláštní souhlas v případě poskytnutí údajů speciální kategorie jako součást dotazu / stížnosti.
Pro vyšetření a reakci na stížnosti a dotazy týkající se našich produktů a služeb
Pro provádění průzkumů spokojenosti zákazníků - - - neaplikovatelné Pro zlepšování kvalitu produktů a služeb, které společnosti Jet2.com a Jet2holidays poskytují svým zákazníkům
Pro řízení bezpečnosti zákazníků a hlášení událostí týkajících se bezpečnosti - - - Nutné z důvodu závažného veřejného zájmu. Pro zajištění bezpečnost zákazníků a řízení bezpečnosti letadel a rezortů
Tisk a vystavování letenek zákazníkům - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Řízení nástupu do letadla a odletu - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Pro zaznamenávání rušivých cestujících - - - N/A K naplnění naší zodpovědnosti za zajištění bezpečnosti letů a pro informování o rozhodnutích o možných sankcích
Řízení prodeje na letištích (např. nadměrná zavazadla) - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Pro nalezení ztraceného zavazadla - - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Přizpůsobení obsahu webových stránek Jet2.com a Jet2holidays zákazníkům - - - neaplikovatelné Pro pomoc při navrhování webových stránek a zlepšování zážitku zákazníků společností Jet2.com a Jet2holidays
Prodej exkurzí zákazníkům Jet2.com a Jet2holidays před odjezdem na pobyt nebo v rezortu
- - - neaplikovatelné neaplikovatelné
Řízení jakýchkoli problémů týkajících se zdraví a bezpečnosti zákazníků - - - Zvláštní souhlas, pokud je požadován Pro řízení a zaznamenávání zdravotních potíží cestujících
Pro účely školení a kvality - - - neaplikovatelné Zpracování údajů zákazníku v rámci probíhajícího školicího programu pro náš tým
Odhalování a předcházení podvodům - - - neaplikovatelné Pro ochranu společností Jet2.com a Jet2holidays a jejich zákazníků před podvodnými aktivitami
Pro správu vyplácení náhrad podle nařízení o náhradách za lety 261/2004
- - - neaplikovatelné
Pro odpovídání na žádosti o přístup subjektů - - - Zvláštní souhlas, jak je požadováno při zpracování žádostí o přístup subjektů N/A
K posouzení a obhájení nároků vznesených proti společnostem Jet2.com a Jet2holidays
- - - Jak je nezbytné k obhájení nároku K vyšetření a správě právních nároků
Pro pomoc donucovacím orgánům při výkonu jejich funkce - - - neaplikovatelné K dodržování zákonných požadavků donucovacích orgánů

zpět na začátek

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Základní informace

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které nám poskytují služby.

Když tak činíme, můžeme někdy data přenášet také mimo území Velké Británie. Pokud se tak stane, zajistíme, aby byly chráněny podle stejných standardů jako ve Velké Británii.

U cestujících, kteří vytvářejí rezervace do destinací ve Spojených státech amerických, jsme v souladu s mezinárodní dohodou mezi Evropskou unií a Spojenými státy povinni Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických ("DHS") předávat určité údaje týkající se cesty a rezervace cestujících, kteří cestují mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými.

Úřady Spojených států amerických tyto informace používají k předcházení a boji s terorismem a dalších závažných nadnárodních zločinů. Další informace o způsobu, jakým DHS tyto údaje používá, naleznete na: www.dhs.gov a v tomto PDF. V závislosti na zemi, do níž cestujete, můžeme také požadovat, abyste sdíleli informace s dalšími pohraničními agenturami.

Detailní informace

Typy poskytovatelů služeb třetích stran, s nimiž vaše údaje sdílíme, zahrnují společnosti, které nám pomáhají porozumět chování zákazníků a zlepšovat naše webové stránky, letiště a pozemní obsluhu, která nám pomáhá poskytovat vám a našim místním partnerům služby související s pobyty. S těmito třetími stranami vždy uzavíráme smlouvy, které vyžadují, aby vaše údaje byly řádně chráněny a používány pouze pro účely poskytování dané služby.

Jestliže si hotely, ve kterých jste ubytováni, samy rozhodují o tom, jakým způsobem vaše osobní údaje používají, budou správci těchto informací právě ony. Abyste porozuměli tomu, jakým způsobem vaše informace používají a jakým způsobem můžete uplatnit svá práva, doporučujeme vám přečíst si jejich zásady ochrany osobních údajů.

V rámci zajištění vaší dovolené spolupracujeme s místními provozovateli (například s letištními transfery) a sdílíme s nimi vaše osobní údaje, abychom tak zajistili hladký průběh vaší dovolené.

Pokud bychom prodali nebo koupili jakoukoli firmu či aktiva, budeme vaše osobní údaje sdílet s budoucím prodávajícím či kupcem dotčeného podniku nebo aktiv. Pokud my nebo část našeho podniku bude prodána třetí straně, budou osobní údaje o našich zákaznících převedeny této třetí straně.

V případě, že během letu dojde k naléhavé situaci vyžadující lékařskou péči, můžeme osobní údaje sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, abychom požádali o radu při řešení a zaznamenání zdravotních problémů cestujícího. Vaše osobní údaje mohou být také obsaženy ve zprávě o letu, která je zasílána provozovateli letu.

Osobní údaje sdílíme také pro účely předcházení a odhalování podvodů s dalšími společnostmi v rámci skupiny a dalšími organizacemi (včetně donucovacích orgánů) zapojenými do předcházení a odhalování podvodů. Aby bylo možné identifikovat potenciálně podvodné rezervace, týká se to také sdílení vašich údajů s poskytovateli řešení pro správu podvodů.

Pokud na palubách našich letů dojde k incidentům s rušivými cestujícími, můžeme osobní údaje sdílet s donucovacími orgány. S našimi cestovními partnery a místními zástupci rovněž sdílíme osobní údaje týkající se nahlášených incidentů, stížností a zpětné vazby na společnost Jet2holidays.

Abychom mohli posoudit a obhájili jakékoliv proti nám vznesené právní nároky, můžeme vaše osobní údaje sdílet s našimi právními poradci a společnostmi zabývajícími nároky. Vaše informace můžeme sdílet také s donucovacími orgány a vládními agenturami, pokud je to vhodné pro předcházení a odhalování trestných činů nebo pokud se domníváme, že žaloba je podána podvodně.

Vaše informace předáváme také pohraničním agenturám, když je to k cestě do některých zemí nutné.

zpět na začátek

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Základní informace

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to přiměřeně nezbytné pro účely, k nimž byly shromážděny, jak je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. V některých případech můžeme vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu. Jsou to případy, kdy potřebujeme uchovat přesný záznam o styku s námi, abychom vám pomohli vyřešit stížnosti nebo reklamace, které byste mohli vy nebo další osoby vznést, nebo když musíme jinak dodržovat zákonné nebo regulační požadavky. Pokud byste se chtěli o tomto dozvědět více, kontaktujte nás prosím.

zpět na začátek

Jaká jsou vaše práva?

Základní informace

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte několik práv. Ta zahrnují přístup k vašim údajům, opravu případných chyb, odstranění vašich údajů, omezení zpracování vašich údajů, zamítnutí zpracování vašich údajů, přenositelnost údajů a práva týkající se automatizovaného rozhodování a profilování. Ve většině případů existují s těmito právy spojené podmínky. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si relevantní, níže uvedené sekce.

Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese: privacy@jet2.com Pokud chcete požádat o přístup ke svým údajům, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Detailní informace

Přístup k vašim údajům

Můžete nás požádat, abychom potvrdili, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a abychom vám společně s dalšími informacemi o tom, jak vaše osobní údaje používáme, poskytli kopii těchto údajů.

Chcete-li požádat o přístup ke svým údajům, zašlete nám podepsanou žádost písemně a s uvedeným datem na níže uvedenou adresu spolu s:

 • vašim celým jménem a adresou;
 • fotokopií vašeho pasu nebo řidičského průkazu, abychom mohli ověřit vaši totožnost; a
 • informacemi o osobních údajích, o něž žádáte (společně s dalšími podrobnostmi, které nám pomohou vás identifikovat, například datum a čas letu, cílová destinace a číslo rezervace, pokud jej znáte).

Pokud jste si vyžádali kopie osobních údajů jménem třetí strany, zašlete nám také plnou moc podepsanou osobou, o jejíž údaje žádáte, a kopii jeho/jejího pasu nebo řidičského průkazu. Pokud je třetí osoba dítě mladší 16 let, plnou moc by měla podepsat pocházet osoba s rodičovskou odpovědností (společně s kopií pasu dítěte).

Svou žádost zašlete na adresu: Oddělení ochrany osobních údajů, právní služby, Jet2.com Limited, PO Box 284, Leeds, LS11 1GE nebo elektronicky na: privacy@jet2.com.

Za kopii vašich údaje neplatíte žádný poplatek, pokud je vaše žádost opodstatněná, opakovaná nebo nepřiměřená. V opačném případě budeme účtovat přiměřenou částku. Před splněním vaší žádosti vás budeme o veškerých poplatcích informovat.

Našim cílem je odpovědět vám do 1 měsíce ode dne obdržení vašeho požadavku, pokud tento není obzvláště složitý nebo pokud jste nepodali žádostí několik. V tom případě se snažíme odpovědět do 3 měsíců. Jestliže bude vyřešení vaší žádosti trvat déle než 1 měsíc, budeme vás o tom informovat. Pokud o vás máme mnoho informací, můžeme vás požádat, abyste nám sdělili, co přesně si přejete obdržet. To nám pomůže vaši žádost odbavit rychleji.

Opravení údajů

Můžete nás požádat o opravu všech údajů, které jsou nepřesné či neúplné. Je to bezplatné.

Naším cílem je vyřídit žádosti o opravu údajů do 1 měsíce. Může to však trvat až 3 měsíce, bude-li vaše žádost obzvláště komplikovaná.

Nemůžeme-li vaší žádosti o opravu údajů vyhovět, oznámíme vám to a vysvětlíme, proč tomu tak je.

Odstranění údajů

Toto právo je někdy označováno jako „právo být zapomenut“. Nejedná se o absolutní právo. Za určitých okolností však máte právo na bezplatné odstranění údajů.

Existuje však několik výjimek. Pokud se jedná o jednu z těchto situací, potvrdíme vám to a nemusíme pak údaje odstranit.

Omezení zpracování vašich údajů

Za určitých okolností nás můžete bezplatně požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Nejedná se o absolutní právo. Pokud je zpracování údajů omezeno, můžeme údaje uložit a uchovávat dostatek informací, abychom zajistili, že omezení bude respektováno. Nemůžeme však údaje nadále zpracovávat.

Sdělíme vám, když se omezení zpracování vašich údajů rozhodneme ukončit.

Nesouhlas se zpracováním vašich údajů

Nesouhlas se zpracováním vašich údajů je bezplatný. Nejedná se o absolutní právo. Můžete však se zpracování vašich údajů nesouhlasit:

 • na základě legitimního zájmu; nebo
 • z důvodu vědeckého / historického výzkumu a statistik.

Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat tehdy, jestliže nebudeme mít přesvědčivé oprávněné důvody, které by převážily nad vašimi zájmy a právy, nebo pokud údaje zpracováváme s cílem vytvoření, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Můžete požadovat, abychom přestali vaše údaje používat pro účely přímého marketingu. Vaši žádost zpracujeme ihned po jejím obdržení, může však trvat až 14 dní, než toto nabude účinnosti. Neexistují žádné výjimky ani důvody k zamítnutí.

Přenositelnost dat

Toto vám umožňuje získat a znovu použít osobní údaje pro vlastní účely v různých službách. Platí to za předpoklady, že jsou splněny následující podmínky:

osobní údaje jste nám poskytli sami;

 • údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu, nebo proto, že je to nezbytné pro plnění smlouvy; a
 • zpracování probíhá automatizovaně.

Vaše údaje vám poskytneme zdarma v strukturované, běžně používané a strojově čitelné podobě. Našim cílem je odpovědět vám do 1 měsíce ode dne obdržení vašeho požadavku, pokud tento není obzvláště složitý nebo pokud jste nepodali žádostí několik. V tom případě se snažíme odpovědět do 3 měsíců. Jestliže bude vyřešení vaší žádosti trvat déle než 1 měsíc, budeme vás o tom informovat a vysvětlíme vám, proč potřebujeme více času. Pokud se domníváme, že vám vaše údaje nemůžeme poskytnout, budeme vás informovat a vysvětlíte vám, proč tomu tak je.

Kontakt a stížnosti

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo toho, jakým způsobem vaše osobní údaje používáme, kontaktujte prosím pracovníky ochrany osobních údajů na adrese: privacy@jet2.com.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše údaje zpracováváme nebo jakým způsobem jsme na vaši žádost nebo stížnost odpověděli, máte právo podat stížnost regulátorovi ochrany údajů, úřadu informačního komisaře (ICO).  Další informace o tom, jak kontaktovat ICO, naleznete na jejich webových stránkách https://ico.org.uk/

zpět na začátek

Poslední aktualizace 7. února 2019